การอัดเสียงเพื่อใช้กับระบบโทรศัพท์

โปรแกรมที่ใช้สำหรับอัดเสียง คือ Audacity สามารถดาวน์โหลดได้จากที่นี่
https://www.audacityteam.org/download/

(1) เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมา ให้ปรับตรงช่อง Recording Channel ให้เป็น Mono

(2) ปรับ Project Rate (Hz) ตรงมุมขวาล่าง ให้เหลือ 8000
(3) กดปุ่มเริ่มอัด แล้วก็บันทึกได้เลย
(4) เมื่อพูดเสร็จแล้ว ให้กดสี่เหลี่ยมเพื่อหยุดบันทึก
(5) การบันทึกไฟล์ ให้ใช้ File > Export > Export as WAV
(6) ตรง Encoding ต้องเลือกเป็น Signed 16-bit PCM / ตั้งชื่อไฟล์ให้สื่อความหมาย แล้ว Save ส่งให้ผมได้เลย