เข้า Facebook Commerce Manager ( สามารกดจากลิงก์ในหลังร้าน เพื่อให้มันตรงไปที่ Catalog ที่เชื่อมต่ออยู่กับร้านเลย โดยไม่ต้องกดหาเองจาก Dropdown ) เสร็จแล้วเลือกที่เมนู Sales > Shops > Connect a Facebook Business Page ตามภาพ

หลังจากกดปุ่ม [Connect Page] แล้วมันจะมาที่หน้านี้ ให้คุณกดปุ่ม [Next]

ถ้าเริ่มต้น มันเลือก Page อื่นอยู่ ที่ไม่ใช่เพจที่คุณต้องการจะเชื่อมกับ Catalog นี้ ให้คุณกดเปลี่ยน Page แล้วเลือก Page ที่คุณต้องการใช้งานมาแทน

ถ้า Catalog ที่เลือกอยู่ ไม่ใช่ Catalog ที่เชื่อมอยู่กับร้านค้า LnwShop (ใช่หรือไม่ ให้ดูจาก Catalog ID) ถ้าไม่ใช่ ให้เลือก Catalog ที่ถูกต้องมาแทนด้วย

ตรวจสอบว่า เลือก Page ถูกแล้ว เลือก Catalog ถูกแล้ว ทุกอย่างถูกต้อง ก็ให้กดปุ่ม [Finish Setup] ตามในภาพ

รอ Facebook ทำงานสักครู่ เมื่อทำงานเสร็จ มันจะ redirect กลับไปที่ Commerce Manager นั่นหมายถึง คุณทำสำเร็จแล้ว