เข้าเว็บไซต์ https://business.facebook.com/settings

เลือก Business Manager ที่เป็นเจ้าของ Page และ Catalog ที่คุณต้องการแก้ไข

แล้วที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ ให้คลิกเข้าที่เมนู Data Sources > Catalogs

แล้วที่กล่องด้านขวามือ จะมีรายชื่อ Catalog ที่มีอยู่ ให้คุณคลิกที่ชื่อ Catalog ที่คุณจะแก้ไข

คลิกปุ่ม Open in Commerce Manager

เมื่อเข้ามาที่ Commerce Manager แล้ว ให้คลิกเข้าที่เมนู Shops ที่อยู่ในแถบด้านซ้ายมือ

ที่กล่องขวามือ จะมีแสดงรายการ Shop ในแต่ละ Channel (ช่องทาง) ให้คลิกปุ่ม [ Edit Shop ] ของช่องทางที่คุณต้องการแก้ไข

คลิกที่ปุ่ม Settings ที่ด้านซ้ายบน

คลิกที่ Inventory แล้วเลือกที่ (x) Default

คลิกปุ่ม [ Publish updates ] ที่ด้านขวาล่าง