[LnwShop Pro] วิธีการเพิ่มหน้า Page ใหม่

คุณสามารถเพิ่มหน้าบนเว็บไซต์ LnwShop Pro และปรับแต่งข้อมูลตามต้องการได้เอง โดยมีวิธีการดังนี้

การเพิ่มหน้า Page ใหม่ #

1. เข้าสู่ระบบจัดการ LnwShop Pro > เลือกเมนู Page

2. คลิกเมนู +เพิ่มหน้า > จากนั้นระบบจะสร้างกล่องเพิ่มหน้าใหม่ขึ้นมา

เพิ่มหน้า Page

3. กรอกข้อมูลต่างๆ ของหน้าใหม่ เมื่อเรียบร้อยแล้วกดบันทึก โดยข้อมูลที่สามารถกำหนดได้คือ

  • ชื่อหน้า เป็นการกำหนดชื่อของหน้า ตามต้องการ
  • URL กำหนดชื่อ URL ของหน้าที่ต้องการให้ลูกค้าเข้าถึง
  • ข้อมูลกล่องหลัก สามารถปรับแต่งเนื้อหาของหน้าที่ต้องการให้ลูกค้าเห็นข้อมูลได้
  • การแสดงผลหน้าเพจบนเว็บไซต์ สามารถเลือกซ่อน / แสดงผลได้
หน้า Page ใหม่

นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าหน้าอื่น ๆ ที่เป็นค่าตั้งต้นจากระบบ ได้แก่ หน้าทั่วไป หน้าสินค้า หน้าการสั่งซื้อ หน้าโปรโมทและการตลาด โดยคลิกเครื่องหมาย  ของหน้าที่ต้องการ และแก้ไขข้อมูลได้เลยค่ะ

แก้ไขหน้า Page อื่น

คุณสามารถตกแต่งหน้าตาของเพจได้ ผ่านเครื่องมือ แต่งหน้าร้าน ที่หน้าเว็บไซต์

 

การเข้าถึงหน้าเพจบนเว็บไซต์ #

เมื่อคุณเพิ่มหน้าใหม่เรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะสามารถเข้าถึงหน้าบนเว็บไซต์ได้ผ่าน 3 วิธี ดังนี้

  1. ผ่านลิงก์ URL
  2. ผ่านเมนูหลักบนเว็บไซต์
  3. ผ่านข้อความหรือรูปภาพแบนเนอร์

คุณสามารถคัดลอก URL ของหน้าเพจส่งให้ลูกค้าเฉพาะรายบุคคล ซึ่งหากลูกค้าไม่มีลิงก์ดังกล่าว จะไม่สามารถ
เข้าถึงหน้าเพจนี้บนเว็บไซต์ได้

ลิงก์ Page

 

วิธีที่ 2 ผ่านเมนูหลักบนเว็บไซต์

เป็นการเพิ่มหัวข้อของเพจเข้าไปที่แถบเมนูหลัก ให้ลูกค้าคลิกดูเพจจากหน้าเว็บไซต์ได้ทันที วิธีการดังนี้

1. ไปที่หน้าเว็บไซต์ร้าน LnwShop Pro > คลิกเมนู แต่งหน้าร้าน

แต่งหน้าร้าน

2. คลิกพื้นที่แถบเมนูหลักของเว็บไซต์ > ไปที่หัวข้อ ตั้งค่า และคลิก +เพิ่มเมนูใหม่

3. เลือก ลิงก์เมนูไปที่ Page > กรอกชื่อเมนู และเลือกหน้าที่ต้องการลิงก์ > เรียบร้อยแล้วกดตกลง

4. จากนั้นระบบจะเพิ่มหน้าเพจเข้าไปให้ที่แถบเมนูหลัก โดยคุณสามารถคลิก สลับ เพื่อเรียงลำดับการแสดงผล
เมนูได้ตามต้องการ เมื่อเรียบร้อยแล้วกดบันทึก

 

วิธีที่ 3 ผ่านข้อความ หรือรูปภาพแบนเนอร์

เป็นการนำลิงก์ URL ของหน้าเพจไปซ่อนไว้ใต้ข้อความหรือภาพแบนเนอร์ เพื่อให้ลูกค้าคลิกดูข้อมูลได้ วิธีการดังนี้

1. ไปที่หน้าเว็บไซต์ร้าน LnwShop Pro > คลิกเมนู แต่งหน้าร้าน

แต่งหน้าร้าน

2. คลิกเมนู เขียนข้อความ จากนั้นระบบจะแสดงกล่องข้อความตัวอย่างขึ้นมาให้

3. ลบกล่องข้อความตัวอย่างออก และแก้ไขข้อความหรือเพิ่มรูปภาพ จากนั้นนำเม้าส์ลากคลุมข้อความ/รูปภาพที่ต้องการฝังลิงก์ และคลิกเมนู แทรก/แก้ไขลิงก์

4. นำลิงก์ของหน้าเพจที่ต้องการมาใส่ในช่อง URL และกำหนดข้อมูลส่วนอื่นๆ > กดตกลงและบันทึก


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามทางทีมที่ปรึกษาธุรกิจ (LnwShop Pro) ของคุณ หรือคลิกที่นี่หากสนใจใช้งาน LnwShop Pro