ทำอย่างไรเมื่อลูกค้าสั่งซื้อเข้ามา

การแจ้งเตือน  #

กรณีที่มีลูกค้ากดสั่งซื้อของเข้ามาแล้ว ร้านจะได้รับการแจ้งเตือนที่

 1. กระดิ่งแจ้งเตือน
 2. อีเมลหลักของร้านค้า

วิธีตรวจสอบรายการสั่งซื้อที่เข้ามา #

ทางร้านสามารถเข้าดูรายการสั่งซื้อได้ที่

 1. เข้าสู่หลังร้าน
 2. เมนูรายการสั่งซื้อ

วิธีตรวจสอบยอดแจ้งชำระเงิน #

ทางร้านสามารถตรวจสอบการชำระเงิน/แจ้งชำระเงินของลูกค้าได้ที่

 1. เข้าสู่หลังร้าน
 2. รายการชำระเงิน
 3. กดเข้าไปที่รายการชำระเงินที่ต้องการตรวจสอบ
 4. ตรวจสอบรายละเอียดที่ลูกค้าแจ้งชำระและตรวจสอบว่าเงินเข้าบัญชีร้านค้าถูกต้องไหมจากบัญชีหรือแอพธนาคารของทางร้าน
 5. กดยืนยันยอดหรือปฎิเสธ

วิธีตั้งค่าการแจ้งชำระเงิน #

ร้านสามารถตั้งค่าบังคับให้ลูกค้าแจ้งชำระเงินโดยแนบสลิปเสมอได้ที่

 1. เข้าสู่หลังร้าน
 2. เมนูการเงิน
 3. ตั้งค่าการแจ้งชำระเงินค่ะ

การกดยืนยันจัดส่งสินค้า #

เมื่อจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าแล้ว สามารถเข้ามากรอกข้อมูลจัดส่งได้ที่

 1. เข้าสู่หลังร้าน
 2. เมนูขนส่ง
 3. คลิกเข้าไปในรายการที่ต้องการ
 4. กรอกเลขพัสดุ
 5. กดยืนยันจัดส่ง

บริการที่เกี่ยวข้อง : LnwExpress