ตั้งค่าใบเสร็จ/เอกสารต่างๆ

กรณีที่ร้านเปิดระบบใบกำกับภาษี ร้านสามารถตั้งค่าใบกำกับ/ใบเสร็จ เช่น logo ,หัวกระดาษ ,ลายเซ็น เป็นต้น ได้ที่

  1. เข้าสู่หลังร้าน
  2. เมนูรายการสั่งซื้อ
  3. ตั้งค่าใบเสร็จเอกสารต่างๆ 
  4. ตั้งค่าส่วนต่างๆที่ต้องการ
  5. บันทึก