หากต้องการใช้งานฟีเจอร์ บวกเพิ่มราคาสินค้า แบบอัตโนมัติ สำหรับส่งไปยัง Marketplace คุณสามารถติดต่อทีมงาน LnwShop Pro เพื่อเปิดใช้งาน

วิธีบวกเพิ่มราคาสินค้า แบบอัตโนมัติ สำหรับส่งไปยัง Marketplace

คุณสามารถตั้งค่าบวกเพิ่มค่าธรรมเนียม หรือค่าดำเนินการขายอื่น ๆ ในราคาสินค้าบนช่องทาง Marketplace โดยให้ระบบช่วยคำนวณบวกราคาขายจาก LnwShop อัตโนมัติ ซึ่งสามารถตั้งค่าผ่านระบบ LnwShop Pro ได้ 2 แบบ คือ

  • ตั้งค่าระดับร้าน
  • ตั้งค่าแยกที่สินค้ารายชิ้น

ตั้งค่าระดับร้าน #

กรณีที่คุณต้องการให้ระบบคำนวณราคาสินค้า ที่ส่งไปยัง Marketplace อัตโนมัติเหมือนกันทุกชิ้น โดยคำนวณจากราคาขาย LnwShop เช่น ต้องการบวกราคาขึ้น 12% จากราคา LnwShop ในสินค้าทุกชิ้นที่เชื่อมต่อไป Shopee คุณสามารถตั้งค่าได้ ตามขั้นตอนดังนี้

1. เข้าสู่ระบบจัดการ LnwShop Pro

2. ไปที่เมนูช่องทางขายที่ต้องการ > ตั้งค่าการ Sync

3. เปิดสวิตซ์ใช้งาน ปรับราคาอัตโนมัติ

คุณสามารถเลือกปรับราคา เพิ่มขึ้นหรือลดลง และเลือกกำหนดได้ว่าต้องการปรับเป็น บาทหรือเปอร์เซนต์ (%)

หมายเหตุ – การตั้งค่าปรับราคาจะมีผลกับสินค้าทุกชิ้นที่ Sync ราคาขายเหมือน LnwShop

กำหนดระดับร้าน - บวกเพิ่มราคาสินค้า อัตโนมัติ

เมื่อตั้งค่าและกดบันทึก ระบบจะแสดงราคาที่คำนวณแล้วในกล่องข้อมูลราคาสำหรับเชื่อมต่อช่องทางนั้น ๆ

กำหนดระดับร้าน แสดงผล - บวกเพิ่มราคาสินค้า อัตโนมัติ

*ช่องทาง Lazada ระบบจะคำนวณราคาจาก LnwShop ส่งไปยัง Lazada ทั้งราคาเต็มและราคาหลังหักส่วนลด แต่ช่องทางอื่น ๆ อย่าง Shopee, TikTok Shop และ LINE SHOPPING ระบบจะคำนวณราคาเพิ่ม/ลด จากราคาใดราคาหนึ่งที่ร้านตั้งค่า ว่าจะส่งราคาก่อนหักส่วนลด หรือ ราคาหลังหักส่วนลด ไปยังช่องทางนั้น ๆ

ตั้งค่าแยกที่สินค้ารายชิ้น #

กรณีที่คุณต้องการบวกหรือลดราคาสินค้า ที่ส่งไปยัง Marketplace อัตโนมัติแบบแยกรายชิ้น คุณสามารถตั้งค่าแยกในสินค้าแต่ละชิ้น เพื่อให้ชิ้นนั้น ๆ มีการคำนวณราคาแตกต่างจากชิ้นอื่น โดยไม่อิงตามที่ตั้งค่าระดับร้าน ซึ่งดำเนินการได้ ตามขั้นตอนดังนี้

1. เข้าสู่ระบบจัดการ LnwShop Pro

2. เมนูสินค้า > เลือกสินค้าที่ต้องการ ไปที่หัวข้อ ข้อมูลสำหรับเชื่อมต่อช่องทาง และเลือกช่องทางที่ต้องการตั้งค่า

3. ที่หัวข้อราคาสินค้า กดเปลี่ยนสวิตซ์เป็น กำหนดราคาขายแยกต่างหาก

คุณสามารถตั้งค่าได้ 3 แบบ คือ

  • กำหนดเป็น: กำหนดราคาขายที่ต้องการบน Marketplace นั้น ๆ โดยไม่ใช้ระบบคำนวณจากราคา LnwShop
  • เพิ่มขึ้น: ใช้ระบบคำนวนจากราคา LnwShop โดยเลือกได้ว่าจะเพิ่มขึ้น กี่บาทหรือกี่เปอร์เซ็น (%)
  • ลดลง: ใช้ระบบคำนวนจากราคา LnwShop โดยเลือกได้ว่าจะลดลง กี่บาทหรือกี่เปอร์เซ็น (%)
กำหนดราคาแยกรายชิ้น - บวกเพิ่มราคาสินค้า อัตโนมัติ

นอกจากนี้ สำหรับร้านค้าที่ใช้งานระบบ Multi Seller หากคุณตั้งค่าที่ ระดับร้านค้า จะเป็นการบวกราคาอัตโนมัติ แยกเฉพาะ Marketplace ร้านนั้น ๆ ตามที่กำหนด เช่น ตั้งค่าบวกราคา Lazada ร้าน 1 เพิ่มขึ้น 10% หรือ ตั้งค่าบวกราคา Lazada ร้าน 2 เพิ่มขึ้น 15% ซึ่งราคาสินค้าทุกชิ้นที่ส่งไปยัง Lazada แต่ละร้าน ก็จะถูกบวกตามที่กำหนดของร้านนั้น ๆ

#2 Lazada Setting - ตั้งค่าแยกรายร้าน1

แต่หากเป็นการกำหนดราคาแยกรายชิ้นที่ตัวสินค้า ถ้ากำหนดบวกเพิ่มราคาอัตโนมัติที่ Marketplace หลัก ร้านอื่น ๆ ที่อยู่ใน Marketplace เดียวกัน ก็จะถูกบวกเพิ่มราคาเหมือนค่าหลักด้วย แต่ถ้าอยากให้ราคาสินค้าชิ้นนี้ในร้านอื่นต่างจากค่าหลัก ก็สามารถกำหนดแยกรายร้านที่ต้องการได้

#4 กำหนดราคาแยกรายชิ้น Multi-Seller - ใช้ราคาตามหลัก
[ตัวอย่างการแสดงผล ใช้ราคาตาม Marketplace หลัก]
กำหนดราคาแยกรายชิ้น Multi-Seller - เพิ่ม/ลดราคาสินค้า
[ตัวอย่างการแสดงผล กำหนดราคาแยกรายร้านค้า]

และถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามทางทีมที่ปรึกษาธุรกิจ (LnwShop Pro) ของคุณ หรือคลิกที่นี่หากสนใจใช้งาน LnwShop Pro