วิธีเข้าหน้าดาวน์โหลดใบกำกับ

สามารถเข้าดูรายการใบกำกับได้ที่ 

  1. เข้าสู่หลังร้าน
  2. ไอคอนรูปใบกำกับ (เมนูใบกำกับ)
  3. เลือกดูรายการใบกำกับ
  4. หรือเลือกดาวน์โหลดรายงานล่าสุด