ตั้งค่าข้อมูลวิธีการสั่งซื้อ

ร้านสามารถตั้งค่าหรือกำหนดข้อความเกี่ยวกับวิธีการสั่งซื้อต่างๆที่ต้องการแจ้งลูกค้าได้ที่ 

  1. เข้าสู่หลังร้าน
  2. เมนูรายการสั่งซื้อ
  3. ข้อมูลวิธีการสั่งซื้อ
  4. ตั้งค่าส่วนต่างๆ
  5. บันทึก