วิธีแก้ไขรหัสสินค้า (SKU) ใน LINE SHOPPING

การเชื่อมต่อสินค้าระหว่าง LINE Shopping กับ LnwShop  คุณสามารถปรับแก้ไขรหัสสินค้า (SKU) ก่อนเริ่มทำการเชื่อมต่อได้ 2 รูปแบบ ดังนี้

วิธีปรับแก้ไขรหัสสินค้าบน LINE Shopping #

สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

1.  เข้าสู่ระบบ Line Shopping Seller > เมนู อีคอมเมิร์ช

2. ไปที่หัวข้อ สินค้า > รายการสินค้า

1. เข้าหน้า ecommerce - แก้ไขรหัสสินค้า line shopping

3. คลิก เลือกสินค้าที่ต้องการแก้ไขรหัสสินค้า

2. แก้ไขสินค้า - แก้ไขรหัสสินค้า line shopping

4. แก้ไขรหัสสินค้าให้ตรงกับ LnwShop ที่ช่อง รหัสสินค้า

แก้ไขสินค้าหลัก - แก้ไขรหัสสินค้า line shopping
[กรณีแก้ไขสินค้าหลัก]
แก้ไขสินค้าตัวเลือกแบบ - แก้ไขรหัสสินค้า line shopping
[กรณีแก้ไขสินค้ามีตัวเลือกแบบ]

5. จากนั้นกด บันทึก

4. บันทึก - แก้ไขรหัสสินค้า line shopping

วิธีปรับแก้ไขรหัสสินค้าผ่านไฟล์ Excel #

สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

1. เข้าสู่ระบบ Line Shopping Seller > เมนูอีคอมเมิร์ซ

2. ไปที่หัวข้อ สินค้า > รายการสินค้า

1. เข้าหน้า ecommerce - แก้ไขรหัสสินค้า line shopping

3. คลิก ทำเป็นชุด > เลือก อัปเดตข้อมูลสินค้าแบบชุด

ทำเป็นชุด _ อัพเดทข้อมูลสินค้าแบบเป็นชุด line

4. คลิก ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม line

5. กดเลือก อัปเดตตัวเลือกสินค้า

อัพเดทตัวเลือกสินค้า line

6. กดปุ่ม ดาวน์โหลด ที่แท็บไฟล์อัปเดตตัวเลือกสินค้าที่พร้อมดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด line

7. เปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา > ไปที่คอลัมน์ รหัสตัวเลือกสินค้า เพื่อแก้ไขรหัสสินค้าให้ตรงกับ LnwShop

แก้ไขรหัสตัวเลือกสินค้า line

8. เรียบร้อยแล้ว กดบันทึกไฟล์ Excel > กลับไปที่หน้า อัปเดตข้อมูลสินค้าแบบชุด > คลิก อัปโหลดไฟล์

แก้ไขเรียบร้อย _ อัปโหลดไฟล์ line

ไฟล์ที่แก้ไขแล้ว จะปรากฏที่ประวัติการอัปโหลด

ดูประวัติการอัปโหลด line