ตั้งค่าระบบตัวแทนจำหน่าย (Dropship)

คุณสามารถตั้งค่าข้อมูลตัวแทนจำหน่าย เพื่อบริหารจัดการตัวแทนของคุณ โดยเข้าไปที่ระบบจัดการ LnwShop  > เลือกเมนู Dropship และตั้งค่าข้อมูลตัวแทนในส่วนต่างๆ ดังนี้

ข้อมูลตัวแทนที่สามารถกำหนดได้

การจัดระดับ และส่วนลดตัวแทน #

เป็นการกำหนดระดับสมาชิกตัวแทน และส่วนลดของตัวแทน โดยมีส่วนที่สามารถตั้งค่าได้ดังนี้

  • จัดระดับ: เลือกจัดระดับตัวแทนตามยอดขาย / จำนวนสินค้า / จำนวนรายการสั่งซื้อ
  • เริ่มนับยอด: เลือกให้นับยอดทั้งหมดที่เคยสั่งซื้อมา หรือเริ่มนับยอดใหม่หลังอนุมัติเป็นตัวแทน
  • คำนวณแบบรักษายอด: หากต้องการให้ตัวแทนมีการรักษายอดเพื่อรับส่วนลด สามารถเปิดใช้งานส่วนนี้เพิ่มได้ โดยเลือกนับยอดย้อนหลัง 1, 3, 6 หรือ 12 เดือน แต่หากต้องการให้ตัวแทนสะสมยอดไปเรื่อยๆ สามารถปิดการคำนวณแบบรักษายอดไว้ได้ค่ะ
  • ส่วนลด: เลือกว่าจะให้ส่วนลดตัวแทนเป็น % หรือเป็นบาทต่อชิ้น
  • ระดับตัวแทน: สามารถกำหนดระดับตัวแทน พร้อมให้ส่วนลดตามที่ต้องการ โดยหากต้องการเพิ่มระดับตัวแทนให้กดเมนู + (บวก) พร้อมกรอกจำนวนสั่งซื้อและส่วนลด แต่หากต้องการลดระดับตัวแทนให้กดที่เมนู – (ลบ)

นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดส่วนลดให้ไม่เท่ากันในแต่ละหมวดหมู่สินค้าได้ โดยเลือกที่เมนู กำหนดส่วนลดตามหมวดหมู่ ที่กล่องตั้งค่าระดับตัวแทน และกรอกส่วนลดได้ตามต้องการ

** หากคุณทำการแก้ไขส่วนลดที่ระดับตัวแทน แต่ไม่ได้แก้ไขส่วนลดตามหมวดหมู่สินค้าด้วย ระบบจะยังคงคำนวณ
ส่วนลดตามที่คุณกำหนดไว้ในแต่ละหมวดหมู่

การจัดการระบบตัวแทน #

เป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับเงื่อนไขของตัวแทน โดยคุณสามารถตั้งค่าได้ 3 ส่วนหลัก ดังนี้

ระบบจัดการตัวแทนจำหน่าย1
ระบบจัดการตัวแทนจำหน่าย2

1) ระบบตัวแทน สามารถเปิด / ปิดการใช้งานระบบตัวแทนตามต้องการได้

2) การรับสมัครตัวแทน

  • อนุมัติเข้าเป็นตัวแทน: เมื่อตัวแทนสมัครเข้ามาจะให้รอคุณยืนยันก่อน หรือระบบอนุมัติให้อัตโนมัติ
  • ลิงก์ไปหน้าสมัครตัวแทน: คุณสามารถนำลิงก์ดังกล่าวส่งให้ผู้ที่ต้องการเป็นตัวแทน ทำการสมัครผ่านระบบได้
  • อนุญาตให้ตัวแทนชำระเงินผ่าน LnwPay: กรณีที่คุณใช้บริการ LnwPay สามารถเลือกได้ว่าจะให้ตัวแทนชำระเงินผ่านร้านโดยตรง หรือให้ชำระผ่าน LnwPay
  • อนุญาตให้ตัวแทนรับ SMS: หากใช้บริการ SMS สามารถเลือกได้ว่าจะให้ตัวแทนรับ SMS จากระบบหรือไม่
  • อนุญาตให้เจ้าของร้านรับ SMS รายการสั่งซื้อของตัวแทน: เลือกว่าจะให้ระบบส่ง SMS อัตโนมัติเพื่อแจ้งเตือนคุณ เมี่อมีรายการสั่งซื้อของตัวแทนเข้ามาหรือไม่

3) ระบบเชิญชวนสมัครตัวแทน หากคุณมีการจัดกลุ่มสมาชิกที่เป็นตัวแทนจำหน่ายไว้ ก่อนที่จะมีระบบตัวแทน คุณสามารถเปิดใช้งานระบบแสดง Pop-up ให้กับผู้ที่ Join สมาชิกร้าน และเขียนข้อความที่ต้องการแสดงใน Pop-up ถึงสมาชิกได้

คำอธิบายการรับสมัครตัวแทน #

ปกติแล้วระบบจะมีข้อมูลพื้นฐานอธิบายวิธีการสมัครตัวแทนอยู่แล้ว ซึ่งคุณสามารถแก้ไขรายละเอียด หรือเงื่อนไขวิธีการรับสมัครต่างๆ ที่ต้องการให้ตัวแทนของคุณทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้เองค่ะ