เรียงลำดับหมวดหมู่

 ร้านสามารถเรียงลำดับหมวดหมู่ใหม่ได้ โดย

  1. เข้าสู่หลังร้าน
  2. เมนูสินค้า
  3. เรียงลำดับหมวดหมู่
  4. จากนั้นกดสลับหรือเลื่อนตำแหน่งตามต้องการ
  5. บันทึก