ลูกค้าขอใบกำกับภาษีได้อย่างไร

เมื่อเปิดใช้งานระบบแล้ว ลูกค้าจะสามารถขอใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีได้ ผ่านหน้ารายการสั่งซื้อบนเว็บไซต์ ในขั้นตอน การชำระเงิน > คลิก ต้องการใบกำกับภาษี และกรอกข้อมูลสำหรับออกใบกำกับภาษีให้ครบถ้วน หลังจากนั้น เมื่อร้านค้ายืนยันการชำระเงินของลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ระบบจะสร้างใบกำกับภาษีของรายการสั่งซื้อนั้นให้อัตโนมัติ

#9 บิลใหม่ - Tax Invoice