วิธีการออกใบกำกับภาษี

วิธีการออกใบกำกับภาษี

ร้านค้าสามารถพิมพ์ใบกำกับภาษี ผ่าน 2 เมนูในระบบหลังร้าน LnwShop ได้แก่

รูปแบบที่ 1 :

  1. คลิกเมนู สั่งซื้อ
  2. เลือกรายการสั่งซื้อที่ต้องการ
  3. ไปที่หัวข้อ ใบกำกับภาษี และคลิกเอกสารเพื่อทำการพิมพ์
#10 เทส Tax Invoice

รูปแบบที่ 2 :

  1. คลิกเมนู ใบกำกับ
  2. เลือกใบกำกับภาษีที่ต้องการ และพิมพ์เอกสาร
#11หน้ารวมใบเสร็จ-พิมพ์ - Tax Invoice

นอกจากนี้ ร้านค้าสามารถพิมพ์ใบกำกับภาษีได้พร้อมกันหลายรายการ เมื่อใช้งานผ่านระบบ Smart Print ได้ โดย

  1. ไปที่เมนู ขนส่ง
  2. คลิกรายการสั่งซื้อที่ต้องการ
  3. กดเมนู พิมพ์ใบส่งของ และทำการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
#12 หน้าออเดอร์-smart-print- Tax Invoice