การสร้างบิลออนไลน์ (1-Page Checkout)

หากผู้ซื้อสั่งซื้อผ่านทางการแชท หรือทางโทรศัพท์ คุณสามารถทำรายการสั่งแทนผู้ซื้อได้ด้วยการสร้างบิลออนไลน์ (1-Page Checkout) ได้ดังนี้

1. ไปที่ระบบจัดการ LnwShop 

2. เลือก เพิ่ม > บิลออนไลน์ใหม่ (ใช้ในกรณียังไม่มีข้อมูลที่อยู่จัดส่งของผู้ซื้อ) หรือ เพิ่ม > ออเดอร์ใหม่ (ใช้ในกรณีมีข้อมูลที่อยู่จัดส่งของผู้ซื้อครบถ้วนแล้ว)

บิลออนไลน์

3. กรอกข้อมูลการสั่งซื้อแทนลูกค้า
4. กดสร้างบิลออนไลน์ หรือสร้างรายการสั่งซื้อ

หากสร้างเป็นบิลออนไลน์ คุณสามารถส่งบิลนั้นให้ผู้ซื้อกรอกข้อมูลต่าง ๆ อาทิ ที่อยู่รับสินค้าได้ด้วยตนเอง

หลังจากที่สร้างออเดอร์ให้กับผู้ซื้อแล้ว คุณสามารถส่งข้อมูลออเดอร์นั้นให้กับผู้ซื้อ เพื่อให้ผู้ซื้อตรวจสอบข้อมูล และดำเนินการชำระเงินได้ทันทีค่ะ