วิธีดึงข้อมูลสินค้าจาก TikTok Shop > LnwShop

ในกรณีที่คุณมีสินค้าอยู่ในช่องทาง TikTok Shop แต่ยังไม่มีสินค้าชิ้นนั้นบน LnwShop คุณสามารถดึงสินค้ามาสร้างใหม่ที่ LnwShop ได้ ตามขั้นตอนดังนี้

1. เข้ามาที่หน้าจัดการช่องทาง TikTok Shop จะพบกล่องสินค้ารอเชื่อมต่อ คลิก จัดการ

หมายเหตุ – หากข้อมูลในส่วนนี้ยังไม่แสดง กรุณารอระบบดึงข้อมูล (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าบน TikTok Shop)

กดปุ่มจัดการ เชื่อมสินค้า TikTok

2. เลือกสินค้าที่ต้องการส่งมาสร้างใหม่ที่ LnwShop > จากนั้นกด สร้างใหม่

ดึงสินค้ามาสร้างใหม่ TikTok Shop - เชื่อมต่อ TikTok Shop

3. ตั้งค่าข้อมูลการเชื่อมต่อที่ต้องการ ตามเมนูที่ปรากฎ เช่น หมวดหมู่, ประเภทสินค้า, เชื่อมตัวเลือกแบบ (กรณีสินค้ามีตัวเลือกแบบ) เมื่อเรียบร้อยแล้ว กด ยืนยันการสร้างสินค้าใหม่ ที่เมนูด้านล่างสุดของหน้าตั้งค่า

** กรณีสินค้าตัวเลือกแบบ คุณต้องเชื่อมหัวข้อตัวเลือกแบบของ TikTok Shop เข้ากับหัวข้อของ LnwShop เช่น สี เชื่อมกับ สี ทั้งนี้ หากไม่มีหัวข้อที่ต้องการใช้งาน คุณสามารถเลือกดึงหัวข้อตัวเลือกจาก TikTok Shop มาสร้างใหม่ที่ LnwShop หรือ เพิ่มหัวข้อข้อมูลสินค้า ได้เอง

#3 ตัวเลือกแบบสินค้า หัวข้อข้อมูลสินค้า

4. สินค้าจะถูกสร้างใน LnwShop และเชื่อมต่อกับ TikTok Shop เรียบร้อย

แบบที่ 1 เชื่อมเรียบร้อย TikTok