ตั้งค่ากำหนดพื้นที่จัดส่ง

คุณสามารถกำหนดพื้นที่สำหรับจัดส่งเพิ่มเติม จากการตั้งค่ารูปแบบการจัดส่งปกติ เพื่อระบุพื้นที่ที่ต้องการส่งสินค้า หรือกำหนดราคาค่าส่งแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ของลูกค้าได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณจำเป็นต้องเปิดการสั่งซื้อ Smart Checkout จึงสามารถกำหนดพื้นที่สำหรับจัดส่งได้

การกำหนดพื้นที่สำหรับจัดส่ง

เมื่อเพิ่ม รูปแบบการจัดส่ง คุณสามารถระบุพื้นที่ของขนส่งรูปแบบนั้น ผ่านเมนู พื้นที่จัดส่ง โดยกำหนดพื้นที่ได้ ดังนี้

  • ทั่วประเทศ ในกรณีที่ไม่ระบุพื้นที่สำหรับจัดส่ง ระบบจะเลือกเป็นทั่วประเทศให้อัตโนมัติ
ระบุพื้นที่จัดส่ง
  • กรุงเทพและปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
กรุงเทพ-ปริมณฑล
  • ต่างจังหวัด หมายถึงรองรับทุกจังหวัด ยกเว้นกรุงเทพและปริมณฑล
ต่างจังหวัด
  • กำหนดเอง สามารถติ้กเลือกภูมิภาค หรือจังหวัดที่ต้องการจัดส่งได้เอง
กำหนดพื้นที่เอง

ทั้งนี้ หลังจากกำหนดพื้นที่สำหรับจัดส่งเรียบร้อยแล้ว เมื่อมีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์ร้าน LnwShop  ระบบจะแสดงผลเฉพาะรูปแบบการจัดส่งที่รองรับ โดยอิงตามจังหวัดที่ลูกค้ากรอกข้อมูลที่อยู่จัดส่งในบิลออนไลน์ค่ะ