วันหมดอายุใบสั่งซื้อ

ร้านสามารถกำหนดวันหมดอายุใบสั่งซื้อได้ เช่น หากสั่งซื้อมา 1 วันแล้วยังไม่แจ้งชำระเงินรายการจะยกเลิกอัตโนมัติ ตั้งค่าที่

  1. เข้าสู่หลังร้าน
  2. เมนูรายการสั่งซื้อ
  3. ตั้งค่าการสั่งซื้อ
  4. วันหมดอายุใบสั่งซื้อ
  5. เปิดระบบยกเลิกรายการสั่งซื้อสินค้าอัตโนมัติพร้อมกำหนดวัน
  6. บันทึก