แก้ไขข้อมูลสินค้าหลายชิ้นพร้อมกัน ด้วยเครื่องมือ Multi Edit

หากคุณต้องการแก้ไขข้อมูลสินค้าหลาย ๆ ชิ้นพร้อมกัน เช่น ต้องการแก้ไขชื่อแบรนด์ของสินค้าทุกชิ้นให้เหมือนกัน หรือ ต้องการปรับส่วนลดราคาสินค้าหลาย ๆ ชิ้นให้เท่ากัน คุณสามารถใช้งานเครื่องมือ Multi Edit เพื่อแก้ไขได้ โดยทำตามขั้นตอน ดังนี้

เลือกสินค้าที่ต้องการแก้ไขด้วย Multi Edit #

คุณสามารถเลือกได้ 3 วิธีคือ

Multi Edit เลือกสินค้า
 • เลือกสินค้าแยกรายชิ้น ด้วยการทำเครื่องหมายถูกที่หน้าสินค้าแต่ละชิ้นที่ต้องการ
 • เลือกสินค้าทั้งหมด ด้วยการทำเครื่องหมายถูกที่สัญลักษณ์ ดังรูปที่ 2
 • เลือกสินค้าตามรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งหมด 6 รูปแบบ ดังนี้
  • เฉพาะสินค้าแบบเดียว: ระบบจะเลือกเฉพาะสินค้าแบบเดียว ซึ่งหมายถึง สินค้าที่ไม่มีตัวเลือกแบบ
  • เฉพาะแบบสินค้า: ระบบจะเลือกเฉพาะตัวเลือกแบบสินค้า เช่น สินค้าชิ้นนั้น ๆ มีแบบสีให้เลือก 2 สี ระบบจะเลือก 2 สีนั้นออกมา
  • เฉพาะสินค้าหลัก: สินค้าประเภทที่มีตัวเลือกแบบ ระบบจะเลือกเฉพาะสินค้าหลักชิ้นนั้น ๆ โดยไม่เลือกแบบย่อยอื่น ๆ
  • เลือกสินค้าหลัก และ แบบสินค้า: ระบบจะเลือกทั้งสินค้าหลักและตัวเลือกแบบสินค้า
  • เลือกสินค้าแบบเดียว และ สินค้าหลัก: ระบบจะเลือกเฉพาะสินค้าแบบเดียวและเฉพาะสินค้าหลัก โดยไม่เลือกแบบย่อยอื่น ๆ
  • เลือกสินค้าแบบเดียว และ แบบสินค้า: ระบบจะเลือกเฉพาะสินค้าแบบเดียวและเฉพาะแบบสินค้า โดยไม่เลือกสินค้าหลัก

หลังจากเลือกแบบสินค้าเรียบร้อยแล้ว กด แก้ไข เพื่อแก้ไขสินค้าพร้อมกันหลายชิ้น

กดแก้ไข

กำหนดหัวข้อที่ต้องการแก้ไข #

คุณสามารถเลือกหัวข้อที่ต้องการแก้ไขได้ 2 รูปแบบ ดังนี้

 • เลือกหัวข้อสำหรับแก้ไขข้อมูลสินค้าทั่วไป
 • เลือกหัวข้อสำหรับแก้ไขข้อมูลสินค้า ในการเชื่อมต่อกับช่องทางขายอื่น ๆ

เลือกหัวข้อสำหรับแก้ไขข้อมูลสินค้าทั่วไป

ในส่วนนี้จะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับการตั้งค่าสินค้าภายในเว็บไซต์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลสินค้า, คลังสินค้า หรือ ราคา เป็นต้น

Multi Edit เลือกหัวข้อทั่วไป

เลือกหัวข้อสำหรับแก้ไขข้อมูลสินค้า ในการเชื่อมต่อกับช่องทางขายอื่น ๆ

สำหรับใครที่ใช้งานระบบเชื่อมต่อช่องทางขายผ่าน LnwShop  และต้องการแก้ไขข้อมูลสินค้าในช่องทางต่าง ๆ เช่น ต้องการแก้ไขหมวดหมู่สินค้า Lazada หลาย ๆ ชิ้น หรือต้องการแก้ไขราคาสินค้าที่เชื่อมต่อกับ Shopee พร้อมกัน คุณสามารถกดเข้าไปที่แถบช่องทางการขาย และเลือกหัวข้อสำหรับทำการแก้ไขได้เลย

Multi Edit เลือกหัวข้อช่องทางขาย

ทั้งนี้ หัวข้อที่คุณเลือกจะเรียงลำดับการแสดงผลตามลำดับการกดเลือก คุณสามารถเรียงลำดับการกดเพื่อให้ง่ายต่อการเทียบเคียง หรือตรวจสอบข้อมูล

แสดงหัวข้อที่แก้ไขเรียงลำดับ

แก้ไขข้อมูลสินค้าด้วย Multi Edit #

คุณสามารถแก้ไขได้ 2 รูปแบบ คือ แก้ไขค่าข้อมูลสินค้าแบบแยกชิ้น และแก้ไขข้อมูลสินค้าหลายชิ้นให้มีค่าเหมือนกัน

 • แก้ไขค่าข้อมูลสินค้าแบบแยกชิ้น

คุณสามารถแก้ไขข้อมูลสินค้าแยกชิ้นตามหัวข้อที่เลือกมาได้ ซึ่งการแก้ไขนี้ทำให้คุณประหยัดเวลาในการทำงาน ไม่ต้องเข้าไปแก้ไขที่สินค้าทีละชิ้นในหน้าจัดการสินค้า

แก้รายชิ้น
 • แก้ไขค่าข้อมูลสินค้าหลายชิ้นให้เหมือนกัน

กรณีที่คุณต้องการให้ค่าข้อมูลสินค้าหลาย ๆ ชิ้นเท่ากัน เช่น จัดโปรโมชั่น ลดราคาสินค้า ให้ส่วนลดเท่ากันทุกชิ้น คุณสามารถเลือกแก้ไขข้อมูลพร้อมกันได้ ตามขั้นตอนนี้

1. เลือกสินค้าที่ต้องการ หรือ เลือกสินค้าทั้งหมด > คลิก แก้ไข ในหัวข้อที่ต้องการ

เลือกทั้งหมด แก้ไข

2. ระบบจะแสดงกล่องข้อมูลให้คุณสามารถใส่ค่าหรือแก้ไขข้อมูลตามต้องการ > คลิก ยืนยัน เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เท่านี้ข้อมูลนั้น ๆ ของสินค้าทุกชิ้นที่คุณเลือกก็จะถูกเปลี่ยนพร้อมกัน

แก้ไข กดยืนยัน

คืนค่าการแก้ไข #

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าข้อมูลสินค้า จะมีกรอบสีชมพูพร้อมลูกศรย้อนกลับแสดงขึ้นมาที่ช่องข้อมูลนั้น ๆ หากคุณต้องการคืนค่าข้อมูลหรือย้อนกลับการแก้ไขไปใช้ข้อมูลก่อนหน้า สามารถกดที่สัญลักษณ์ ลูกศร ได้เลย เมื่อกดแล้วช่องข้อมูลนั้น ๆ จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูจาง ๆ

ย้อนกลับ

กรณีที่ต้องการคืนค่าข้อมูลทั้งหมด คุณสามารถกด F5 หรือ Refresh หน้าต่าง เพื่อให้ข้อมูลทั้งหมดถูกย้อนกลับไปยังข้อมูลเดิม

บันทึก #

หลังจากแก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการแล้ว ต้องกด บันทึก ทุกครั้ง โดยคลิกที่ปุ่มบันทึกมุมบนขวามือ ข้อมูลที่แก้ไขทั้งหมดจะถูกบันทึกและเปลี่ยนแปลงที่หน้าเว็บไซต์ของคุณทันที

กดบันทึก
**ทุกครั้งที่กดบันทึก ข้อมูลทั้งหมดจะไม่สามารถย้อนกลับเป็นค่าเดิมได้ ฉะนั้นควรตรวจเช็คข้อมูลให้แน่ใจก่อนกดบันทึก