ยืนยันตัวตน / Sure shopping verify

การยืนยันตัวตนของ LnwShop มีทั้งหมด 3 ระดับ ร้านค้าจำเป็นต้องยืนยันเจ้าของร้านระดับที่ 1 ถึงจะเปิดหน้าร้านค้าได้  โดยแต่ละระดับสามารถดำเนินการได้ดังนี้

ระดับที่ 1 ยืนยันเจ้าของร้าน #

 1. ไปที่เมนูเข้าสู่หลังร้าน
 2. ทั่วไป
 3. ข้อมูลร้านค้า 
 4. รายชื่อเจ้าของร้าน 
 5. เพิ่มเจ้าของร้านและกรอกข้อมูลเจ้าของร้านให้ครบ
 6. บันทึก
 7. เมนูลงทะเบียนร้านค้า 
 8. อัพโหลดเอกสาร (โดยในช่องยืนยันเจ้าของร้าน รบกวนส่งสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นชื่อด้วยลายมือลงบนเอกสาร เข้ามาเพื่อดำเนินการค่ะ)

ระดับที่ 2 ยืนยันบัญชีธนาคาร #

 1. ไปที่เมนูเข้าสู่หลังร้าน
 2. ทั่วไป
 3. เมนูลงทะเบียนร้านค้า 
 4. ในช่องยืนยันบัญชีธนาคารรบกวนส่งสำเนาหน้าสมุดบัญชีเข้ามานะคะ (ชื่อบัญชีต้องตรงกับรายชื่อเจ้าของร้าน)

หมายเหตุ : หากยังไม่ทำการเพิ่มบัญชีธนาคาร รบกวนเพิ่มบัญชีธนาคารตามขั้นตอน ตั้งค่าบัญชีรับชำระเงิน

ระดับที่ 3 ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ #

 1. ไปที่เมนูเข้าสู่หลังร้าน
 2. ทั่วไป
 3. เมนูข้อมูลร้านค้า
 4. ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD) 
 5. บันทึก
 6. เมนูลงทะเบียนร้านค้า
 7. ส่งเอกสาร (Upload สำเนาเอกสารในข้อที่ 3 เป็นสำเนาการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ พค 0403 )

ขั้นตอนการขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ #

สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ :
https://www.trustmarkthai.com/th/news/2020-05-28-14-25-49

ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสาร #

ระดับที่ 1 ทีมงานจะใช้เวลาประมาณ 1-4 วันทำการ 
ระดับที่ 2 ทีมงานจะใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ 
ระดับที่ 3 ทีมงานจะใช้เวลาประมาณ 15 วันทำการ
 
เมื่อทางทีมงานผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้วทางร้านจะได้รับการปรับระดับการลงทะเบียนอัตโนมัติค่ะ