การตั้งค่าราคาสินค้า LnwShop – Lazada

คู่มือนี้จะแนะนำวิธีการตั้งค่าราคาสินค้าที่ขายบน Lazada ผ่านระบบหลังร้าน LnwShop ไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าราคาขาย, การตั้งค่าส่วนลด หรือตั้งระยะเวลาการลดราคาสินค้า ทั้งหมดนี้ร้านค้าจะสามารถทำได้ง่ายๆ ผ่านระบบหลังร้าน LnwShop

หากร้านค้าต้องการร่วม แคมเปญลดราคา Lazada ร้านค้าสามารถดำเนินการผ่านช่องทางของ Lazada ได้โดยตรง

ตั้งค่าราคาสินค้ารายชิ้น #

ร้านค้าสามารถตั้งค่าสินค้ารายชิ้นได้ โดยเข้าไปที่ : 

  1. เข้าสู่หลังร้าน
  2. เลือกเมนู สินค้า
  3. เลือกสินค้าที่ต้องการ และกด แก้ไข
  4. เลื่อนลงมายังหัวข้อ ข้อมูลเฉพาะสำหรับเชื่อมต่อ Lazada จะพบกับหน้าตั้งค่า ดังรูป
หน้าตั้งค่าราคาสินค้า บนระบบ LnwShop

ในหัวข้อ “ราคาสินค้า” ร้านค้าสามารถเลือก เปิด / ปิด  ใช้ราคาขายเหมือน LnwShop ได้

หากเลือก เปิด  : ราคาขายบน LnwShop – Lazada จะเท่ากัน
หากเลือก ปิด  : ร้านค้าสามารถเลือกตั้งค่าราคาขายบน Lazada ผ่านการตั้งค่าในระบบของ LnwShop ได้ ดังนี้

กำหนดตั้งค่าราคาสินค้า

ร้านค้าสามารถตั้งค่าราคาขาย, เลือก เปิด / ปิด การลดราคาสินค้า และตั้งค่าระยะเวลาโปรโมชั่นที่ต้องการได้ ซึ่งหลังจากที่ร้านค้าได้ตั้งค่า และบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งการอัพเดทไปยัง Lazada จากนั้นการแสดงผลระหว่าง LnwShop – Lazada จะออกมาแตกต่างกัน ดังรูปด้านล่างนี้

Product price LnwShop - Lazada

ตั้งค่าราคาหลายสินค้าพร้อมกัน (Multi Edit) #

สำหรับใครที่ต้องการตั้งค่าราคาสินค้าหลายชิ้นพร้อมกัน สามารถตั้งค่าได้ โดยเข้าไปที่

  1. เข้าสู่หลังร้าน
  2. เลือกเมนู สินค้า
  3. ติ๊กเลือกรายการสินค้าที่ต้องการ
  4. กด แก้ไข เพื่อเข้าสู่ขั้นตอน Multi Edit
หน้าตั้งค่าราคาสินค้าหลายชิ้น

เมื่อกด  ร้านค้าจะสามารถเลือก หัวข้อที่ต้องการแก้ไข ได้ โดยหัวข้อที่เกี่ยวกับการกำหนดราคาสินค้า Lazada จะอยู่ในรูปด้านล่างนี้เลยค่ะ

Lazada การตั้งค่า

หลังจากที่ได้เลือกหัวข้อเรียบร้อย และกด ยืนยัน จะเข้าสู่การตั้งค่าราคาสินค้าหลายชิ้นพร้อมกัน จากนั้นเมื่อร้านค้าแก้ไขราคาตามต้องการแล้ว กด บันทึก และรอการส่งข้อมูลไปยัง Lazada

เพียงเท่านี้ก็จะสามารถตั้งค่าสินค้าหลายชิ้นให้มีราคาที่แตกต่างกันระหว่างช่องทาง LnwShop – Lazada ได้แล้วค่ะ

สำหรับทั้ง 2 รูปแบบการตั้งค่า ร้านค้าสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการเลยนะคะ ทั้งรูปแบบการตั้งค่าราคาสินค้ารายชิ้น หรือรูปแบบการตั้งค่าราคาสินค้าหลาย ๆ ชิ้นพร้อมกัน เพื่อประหยัดเวลา และหากร้านค้ามีข้อสงสัยในส่วนไหนเพิ่มเติม สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่