การตั้งค่าระบบขายส่ง (Wholesale)

ระบบขายส่ง (Wholesale) เป็นระบบที่ให้คุณสามารถกำหนดราคาขาย ตามจำนวนสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ รวมถึงกำหนดจำนวนขั้นต่ำหรือสูงสุดของการซื้อสินค้าแต่ละชิ้นได้อีกด้วย ซึ่งคุณสามารถตั้งค่าผ่านระบบจัดการ LnwShop  โดยไปที่หน้า 

  1. จัดการสินค้า
  2. เลือกรายการสินค้า (เพิ่มสินค้าใหม่หรือแก้ไขสินค้าที่มีอยู่) และตั้งค่าตามหัวข้อที่ต้องการ ดังนี้
  • การตั้งค่าราคาขายส่ง Wholesale
  • การตั้งค่าจำกัดการสั่งซื้อ

การตั้งค่าราคาขายส่ง Wholesale #

เมื่อเลือกสินค้าที่ต้องการตั้งราคาขายส่งแล้ว คุณสามารถไปที่หัวข้อ ราคาสินค้า และเปิดเมนู ขายส่งสินค้าชิ้นนี้ ให้เป็นสีฟ้า จากนั้นกำหนดช่วงของ จำนวนที่สั่งซื้อ และ ส่วนลด หรือราคาขายส่งของแต่ละช่วงจำนวนการสั่งซื้อ โดยสามารถเพิ่มระดับส่วนลดได้ไม่จำกัด ซึ่งส่วนลดที่กำหนดได้มี 4 รูปแบบ คือ

  • ลดเหลือชิ้นละ หน่วยลดเป็น บาท
  • ลดเหลือชิ้นละ หน่วยลดเป็น % จากราคาขายปกติ
  • ลดลงไปชิ้นละ หน่วยลดเป็น บาท
  • ลดลงไปชิ้นละ หน่วยลดเป็น % จากราคาขายปกติ
ราคาขายส่ง Wholesale
[ตัวอย่าง หน้าตั้งค่าราคาขายส่ง]

หลังจากที่คุณกำหนดราคาขายส่งของสินค้าเรียบร้อยแล้ว ระบบจะมีการแสดงตารางราคาขายส่งในหน้าสินค้า เพื่อให้ลูกค้าดูข้อมูลได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งติดป้าย ‘ขายส่ง’ ที่ข้อมูลสินค้า เพื่อบอกลูกค้าให้ทราบว่า สินค้าชิ้นนี้สามารถลดราคาได้อีกถ้าสั่งซื้อในจำนวนที่สูงขึ้น

หมายเหตุ หากคุณมีการใช้งานระบบ Dropship (ระบบตัวแทน) ระบบจะเลือกราคาขายที่ถูกกว่า (ต่อชิ้น) ให้กับตัวแทน
Wholesale
[ตัวอย่าง หน้าสินค้าแสดงราคาขายส่ง]

การตั้งค่าจำกัดการสั่งซื้อ #

คุณสามารถจำกัดจำนวนการสั่งซื้อสินค้าแต่ละชิ้นเพิ่มได้ โดยไปที่หัวข้อ เงื่อนไขการสั่งซื้อ และกรอกข้อมูลจำกัดการสั่งซื้อ โดยเงื่อนไขที่กำหนดได้มี 2 แบบ คือ

  • จำกัดต่อ 1 ออเดอร์ เป็นการกำหนดจำนวนขั้นต่ำ หรือจำนวนสูงสุด ที่ลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้ในแต่ละออเดอร์
  • จำกัดต่อ 1 บัญชี เป็นการกำหนดให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าได้สูงสุดไม่เกินกี่ชิ้นต่อ 1 ผู้ใช้งานบัญชี
จำกัดการสั่งซื้อ - ระบบขายส่ง Wholesale
[ตัวอย่าง หน้าตั้งค่าเงื่อนไขการสั่งซื้อ]

เมื่อตั้งค่าข้อมูลแล้ว ระบบจะมีการแจ้งเตือนลูกค้าทันที หากลูกค้าสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้

[ตัวอย่าง แสดงการแจ้งเตือนจำกัดการสั่งซื้อ]