การเข้าสู่ระบบ

ดูขั้นตอนการเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานระบบ LnwShop ตามการสมัครใช้งานของเจ้าของร้าน ได้ดังนี้ค่ะ 

วิธีเข้าสู่ระบบ LnwShop ผ่าน Email #

สามารถเข้าสู่ระบบได้ที่

 1. https://lnw.me/account/login
 2. กรอกอีเมลและรหัสผ่าน 
 3. กดเข้าสู่ระบบ

วิธีเข้าสู่ระบบ LnwShop ผ่าน Facebook #

สามารถเข้าสู่ระบบได้ที่

 1. https://lnw.me/account/login
 2. กดเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook
 3. กรอกอีเมลและรหัสผ่านของบัญชี facebook ที่ผูกไว้
 4. กดเข้าสู่ระบบ

วิธีเข้าสู่ระบบ LnwShop ผ่าน Line #

สามารถเข้าสู่ระบบได้ที่

 1. https://lnw.me/account/login
 2. กดเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี line
 3. กรอกอีเมลและรหัสผ่านของบัญชี line หรือสแกน QR code ด้วยบัญชี line ที่ผูกไว้
 4. กดเข้าสู่ระบบ

วิธีเข้าสู่ระบบ LnwShop ผ่าน Gmail #

สามารถเข้าสู่ระบบได้ที่

 1. https://lnw.me/account/login
 2. เลือกเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี gmail
 3. กรอกอีเมลและรหัสผ่าน
 4. เข้าสู่ระบบ 

วิธีเข้าสู่ระบบ LnwShop ผ่าน Apple ID #

สามารถเข้าสู่ระบบได้ที่

 1. https://lnw.me/account/login
 2. กดเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Apple ID
 3. กรอกอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์และรหัสผ่านของบัญชี Apple ID ที่ผูกไว้
 4. กดเข้าสู่ระบบ