จำกัดช่วงราคาของ Order

ร้านค้าสามารถกำหนดให้ลูกค้าจำเป็นต้องสั่งซื้อสินค้าในช่วงราคาที่กำหนดเท่านั้นได้ที่

  1. เข้าสู่หลังร้าน
  2. เมนูรายการสั่งซื้อ
  3. ตั้งค่าการสั่งซื้อ
  4. จำกัดช่วงราคาของออเดอร์
  5. ตั้งค่าที่ต้องการ
  6. บันทึก