ตั้งค่าแสดงผลช่องทางชำระเงินด้วย Thai QR Payment ที่หน้าเว็บไซต์

การแสดงผลช่องทางชำระเงินด้วย Thai QR Payment ที่หน้าเว็บไซต์

เมื่อทำการเพิ่มช่องทางชำระเงินด้วย Thai QR Payment เรียบร้อยแล้ว ระบบจะนำข้อมูลไปแสดงที่หน้าเว็บไซต์ บริเวณ 2 พื้นที่ คือ

บิลออนไลน์ #

จะแสดงในหัวข้อ “การชำระเงิน” หลังจากที่ลูกค้าเลือกชำระเงินผ่าน Thai QR Payment และกดยืนยันรายการแล้ว QR Code ของบัญชีจะปรากฏขึ้นมาให้ลูกค้าสแกนจ่ายเงิน ซึ่งระบบจะแสดงข้อมูล Order ID และจำนวนเงินที่ต้องจ่าย เท่ากับราคาสุทธิของออเดอร์โดยอัตโนมัติ ลูกค้าสามารถสแกนจ่ายได้ทันที

QR Code หน้าบิลออนไลน์
[ตัวอย่างหน้า OR Code ที่หน้าบิลออนไลน์]

หน้าวิธีการสั่งซื้อ หัวข้อ “วิธีการชำระเงิน” #

หากลูกค้าแสกน QR Code ผ่านหน้าวิธีการชำระเงิน ลูกค้าจำเป็นต้องกรอกจำนวนเงินที่ต้องการชำระด้วยตนเอง

OR Code ที่หน้าวิธีแจ้งชำระเงิน
[ตัวอย่างหน้า OR Code ที่หน้าวิธีแจ้งชำระเงิน]

ทั้งนี้ ในหน้าแจ้งชำระเงิน ระบบจะแสดงช่องทางบัญชี Promptpay, บัญชี Bill Payment และบัญชีธนาคารอื่น ๆ ที่ร้านค้าได้เพิ่มไว้ในระบบ ให้ลูกค้าเลือก เพื่อแจ้งชำระเงินผ่านบิลออนไลน์ หรือกรอกข้อมูลผ่านหน้าแจ้งชำระเงินได้ทันที และในกรณีที่ลูกค้าแจ้งชำระเงินกับร้านค้าโดยตรง ทางร้านก็สามารถแจ้งชำระเงินแทนลูกค้าที่หลังร้านได้ตามปกติ

การแจ้งชำระเงินผ่านบิลออนไลน์
[ตัวอย่าง การแจ้งชำระเงินผ่านบิลออนไลน์]
การแจ้งชำระเงิน หน้าแจ้งชำระเงิน
[ตัวอย่าง หน้าการแจ้งชำระเงินปกติ]