วิธีส่งข้อมูลสินค้าจาก LnwShop > LINE SHOPPING

ส่งสินค้าจาก LnwShop ไปสร้างบน LINE SHOPPING

กรณีที่มีสินค้าอยู่บน LnwShop แต่ยังไม่มีสินค้าบน LINE SHOPPING สามารถส่งข้อมูลไปสร้างเป็นสินค้าใหม่บน LINE SHOPPING ได้ ตามขั้นตอนดังนี้

1. เข้ามาที่หน้าจัดการ LINE SHOPPING คลิก จัดการสินค้า ที่ Sync

#1 Sync สินค้า รูปแบบ 3

2. กรณีที่คุณตั้งค่าการ Sync สินค้าไว้แบบ เลือกเอง คุณจำเป็นต้อง เลือกสินค้าที่ต้องการ Sync (แต่หากคุณเลือกเชื่อมสินค้าทั้งร้าน สามารถข้ามไปขั้นตอนที่ 3 ได้เลย)

#2 Sync สินค้า รูปแบบ 3

3. จากนั้น เลือกสินค้าที่ต้องการส่งไปสร้างบน LINE SHOPPING เรียบร้อยแล้วคลิก เพิ่ม

#3 Sync สินค้า รูปแบบ 3

4. สินค้าจะถูกส่งเข้ามาอยู่ในสถานะ สินค้าที่มีข้อผิดพลาด เนื่องจากต้องกรอกข้อมูลตามที่ LINE SHOPPING กำหนด เช่น หมวดหมู่สินค้า, น้ำหนัก, แบรนด์สินค้า และข้อมูลเฉพาะอื่น ๆ ซึ่งคุณสามารถเลือกที่สินค้าที่ต้องการแก้ไข และแก้ข้อมูลตามข้อผิดพลาดที่แสดง เช่น กรุณาเลือกหมวดหมู่ LINE SHOPPING เรียบร้อยแล้วกดบันทึก

#4.1 Sync สินค้า รูปแบบ 3
#4.2 Sync สินค้า รูปแบบ 3

5. หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วน สินค้าจะถูกสร้าง และเชื่อมต่อกับ LINE SHOPPING

#5 Sync สินค้า รูปแบบ 3