เรียงลำดับสินค้า

ร้านค้าสามารถเรียงลำดับสินค้าทั้งหมดได้โดยเรียงตาม วันที่ลงสินค้า,รายชื่อสินค้า,รหัสสินค้า,ราคาสินค้าหรือเลื่อนลำดับเองได้ค่ะ  ที่

  1. เข้าสู่หลังร้าน
  2. เมนูสินค้า
  3. เรียงลำดับสินค้า
  4. เลือกเรียงตามหัวข้อหรือตามที่ต้องการ
  5. บันทึก

การเรียงลำดับนี้จะเป็นการเรียงจากสินค้าทั้งหมดเท่านั้นนะคะ ไม่สามารถเรียงแยกตามหมวดหมู่ได้ค่ะ