ปรับโครงสร้างสินค้า สำหรับเชื่อมต่อกับ Marketplace

การเชื่อมต่อสินค้ากับช่องทางการขายอื่น จำเป็นต้องเชื่อมโครงสร้างสินค้าที่เหมือนกัน ทั้งฝั่งของร้าน LnwShop  และร้านค้าบน Marketplace ซึ่งหากโครงสร้างสินค้าแต่ละช่องทางไม่ตรงกัน คุณสามารถยึดโครงสร้างสินค้าของช่องทางที่ต้องการ และ ปรับโครงสร้างสินค้าของช่องทางอื่น ให้เป็นแบบเดียวก่อนทำการเชื่อมต่อ โดยสามารถเลือกปรับตามรูปแบบต่าง ๆ ได้ดังนี้

  • โครงสร้าง LnwShop เป็นสินค้าเดี่ยว แต่ Marketplace มีตัวเลือกแบบ
  • โครงสร้าง LnwShop มีตัวเลือกแบบ แต่ Marketplace เป็นสินค้าเดี่ยว

คำจำกัดความรูปแบบโครงสร้างสินค้า
1. สินค้าเดี่ยว: สินค้าที่ไม่มีตัวเลือกแบบ
2. สินค้าตัวเลือกแบบ: สินค้าที่ลูกค้าสามารถเลือกแบบ เช่น สี ไซส์ รุ่น เป็นต้น ซึ่งประกอบด้วย
– สินค้าหลัก: สินค้าที่เป็นชิ้นตั้งต้นของสินค้าที่มีตัวเลือกแบบ เช่น กระโปรง ถือเป็นสินค้าหลักที่มีแบบสินค้าเป็น สี
– แบบสินค้า: ตัวเลือกแบบของสินค้าหลักนั้น ๆ เช่น สีขาว สีดำ เป็นต้น

โครงสร้าง LnwShop เป็นสินค้าเดี่ยว แต่ Marketplace มีตัวเลือกแบบ #

คุณสามารถเลือก ปรับโครงสร้างสินค้า ได้ 2 แบบตามต้องการ คือ

  • ต้องการให้บน Marketplace เป็นสินค้าเดี่ยวเหมือน LnwShop: คุณสามารถลบแบบสินค้าบน Marketplace ให้เป็นสินค้าเดี่ยว แล้วจึงนำมาเชื่อมกับ LnwShop เช่น ลบแบบสินค้าบน Shopee ตามภาพ

* การลบแบบสินค้าบน Marketplace รีวิวสินค้าจะยังคงอยู่ เนื่องจากรีวิวสินค้าจะยึดตามสินค้าหลัก *

การลบแบบสินค้าบน Marketplace - ปรับโครงสร้างสินค้า

โครงสร้าง LnwShop มีตัวเลือกแบบ แต่ Marketplace เป็นสินค้าเดี่ยว #

คุณสามารถเลือกปรับโครงสร้างได้ 2 แบบตามต้องการ คือ

  • ต้องการให้บน Marketplace เป็นสินค้าที่มีตัวเลือกแบบเหมือน LnwShop: คุณสามารถเพิ่มแบบสินค้าบน Marketplace เพื่อให้เป็นโครงสร้างที่มีตัวเลือกแบบ เช่น เปิดใช้งานตัวเลือกแบบ Lazada ตามภาพ

การเปิดใช้งานตัวเลือกแบบ Marketplace - ปรับโครงสร้างสินค้า

สำหรับสินค้าที่ถูกเชื่อมต่อกับ Marketplace แล้ว แต่ยังมีโครงสร้างที่ไม่ตรงกับ LnwShop คุณจำเป็นต้องตัดการเชื่อมต่อสินค้าชิ้นนั้น เพื่อแก้ไขโครงสร้างทั้ง 2 ฝั่งให้ตรงกัน ก่อนทำการเชื่อมต่อสินค้าใหม่อีกครั้ง เพื่อให้ข้อมูลสต๊อก และออเดอร์ของสินค้านั้นเชื่อมต่อกับ LnwShop ตามปกติ