พิมพ์ใบส่งของ ผ่านระบบ Smart Print

1. เข้าสู่ระบบจัดการ LnwShop

2. เมนูขนส่ง

3. เลือกออเดอร์ที่ต้องการพิมพ์ใบส่งของ > กดที่ไอคอนเครื่องพิมพ์

Delivery note - entrance ใบส่งของ

4. เลือกพรีเซ็ตสำหรับการพิมพ์ > กดปุ่ม พิมพ์ครั้งเดียว

Delivery note - ใบส่งของ Once Print

5. เลือกขนาดกระดาษที่ต้องการ

6. เลื่อนลงไปหัวข้อ เอกสารที่จะพิมพ์ > ทำเครื่องหมายถูกที่ “ใบส่งของ”

คุณสามารถเลือก จำนวนรายการที่พิมพ์ ต่อ 1 หน้ากระดาษ ว่าต้องการพิมพ์ข้อมูลแบบเต็มแผ่น หรือพิมพ์แบบแบ่งครึ่งหน้ากระดาษ

7. จากนั้นกด พิมพ์ เพื่อพิมพ์ใบส่งของ

Delivery note - ใบส่งของ 2