กำหนดชื่อสินค้าอัตโนมัติ

เพื่อให้ไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลต่างๆที่ชื่อสินค้าทุกชิ้นเอง โดยระบบจะจัดการให้อัตโนมัติตามที่ทางร้านกำหนดค่ะ 

สามารถตั้งค่าได้ที่

  1. เข้าสู่เมนูหลังร้าน
  2. เมนูสินค้า
  3. ตั้งค่าคลังสินค้า 
  4. กำหนดชื่อสินค้าอัตโนมัติ
  5. เลือกรูปแบบที่ต้องการ
  6. บันทึก