ตั้งค่ากลางการเชื่อมต่อสินค้า LINE SHOPPING

เป็นการตั้งค่ากลางในการเชื่อมต่อสินค้าระหว่างร้านค้า LnwShop กับร้านค้าบน LINE SHOPPING ซึ่งสามารถตั้งค่าได้ผ่านหน้า ระบบจัดการ LINE SHOPPING โดยมีการตั้งค่า 3 ส่วน ดังนี้

  1. Sync สินค้า: สามารถเลือกได้ว่าจะเชื่อมสินค้าแบบ ทั้งร้าน โดยระบบจะส่งสินค้าทั้งหมดใน LnwShop ไปเชื่อมต่อบน LINE SHOPPING รวมถึงกรณีที่เพิ่มสินค้าใหม่ ระบบจะส่งข้อมูลสินค้าไปสร้างบน LINE SHOPPING ให้อัตโนมัติ หรือเชื่อมแบบ เลือกเอง โดยคุณสามารถเลือกสินค้าที่ต้องการเชื่อมต่อได้เอง
  2. Sync เฉพาะสินค้าที่พร้อมขาย: ระบบจะ Auto Sync เฉพาะสินค้าที่พร้อมขายเท่านั้น
  3. Sync ราคา: สามารถเลือกได้ว่าจะ Sync ราคาแบบ ไม่หักส่วนลด หรือ หักส่วนลดแล้ว ไปเป็นราคาขายบน LINE SHOPPING ในกรณีที่คุณใส่ส่วนลดไว้ที่สินค้า
ตั้งค่าการเชื่อมสินค้า LINE SHOPPING