วิธีการใช้งาน ใบสรุปรายการส่งพัสดุ

ใบสรุปรายการส่งพัสดุ เป็นเอกสารแสดงข้อมูลรายการจัดส่ง ของออเดอร์ที่คุณเลือกพิมพ์จากระบบ ใช้สำหรับตรวจสอบรายการพัสดุที่จัดส่งในแต่ละวัน หรือหากคุณส่งสินค้าผ่านระบบ LnwExpress สามารถนำเอกสารนี้ให้พนักงานขนส่งเซ็น เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการเข้ารับพัสดุได้ ซึ่งคุณสามารถพิมพ์เอกสารผ่านระบบ Smart Print ตามรายละเอียดดังนี้

การตั้งค่าพิมพ์ ใบสรุปรายการส่งพัสดุ #

เป็นการสร้าง Preset ใบสำหรับสรุปรายการส่งพัสดุเก็บไว้ สำหรับเรียกใช้เมื่อต้องการพิมพ์เอกสาร ตามขั้นตอนดังนี้

1. เข้าสู่ระบบจัดการ LnwShop > ไปที่เมนู พิมพ์ > คลิก ตั้งค่าการพิมพ์

2. จากนั้นคลิก +เพิ่ม Preset ใหม่ หรือเลือก แก้ไข Preset เดิมที่มีอยู่

ตั้งค่าการพิมพ์ ใบสรุปรายการส่งพัสดุ

3. ตั้งค่าขนาดกระดาษที่ต้องการ และเลือกเอกสารที่จะพิมพ์เป็น ใบสำหรับสรุปรายการส่งพัสดุ

Preset ใบสรุปรายการส่งพัสดุ

4. กำหนด ชื่อ Preset เรียบร้อยแล้วกด บันทึก หรือหากคุณเลือกแก้ไข Preset เดิมสามารถกดบันทึกได้เลยค่ะ

บันทึกเป็น Preset

 

วิธีพิมพ์ใบสำหรับสรุปรายการส่งพัสดุ #

หลังจากที่คุณกรอกรหัสพัสดุ หรือขอรับรหัสพัสดุอัตโนมัติผ่าน LnwExpress ของแต่ละรายการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารสำหรับสรุปรายการส่งพัสดุที่จะจัดส่งในแต่ละวัน ให้ไปที่เมนู ขนส่ง > เลือกรายการสั่งซื้อที่ต้องการ จากนั้นคลิกเมนู พิมพ์ใบส่งของ และเลือกพิมพ์เอกสารดังกล่าวจาก preset ที่ตั้งค่าไว้ได้เลยค่ะ

ขอรหัสพัสดุอัตโนมัติ
ใบสรุปรายการส่งพัสดุ

นอกจากนี้ คุณสามารถแชร์ลิงก์ สำหรับรายการพิมพ์เอกสารแต่ละรายการ เพื่อส่งให้คนอื่นหรือทีมงานของร้าน นำไปพิมพ์เอกสารแทนได้ โดยสามารถคลิกเมนู  ที่อยู่ด้านข้างเมนูพิมพ์ เพื่อคัดลอกลิงก์รายการพิมพ์ได้เลยค่ะ