ตั้งค่ารูปแบบการจัดส่ง

ทางร้านสามารถตั้งค่าขนส่งได้ที่

  1. เข้าสู่หลังร้าน
  2. ไอคอนรูปรถบรรทุกสีเขียว (ขนส่ง)
  3. รูปแบบการจัดส่ง
  4. กด + รูปแบบการจัดส่ง
  5. เลือกผู้ให้บริการขนส่ง
  6. ตั้งชื่อขนส่ง พร้อมกำหนดเงื่อนไขต่างๆ
  7. กดตกลง
  8. บันทึก

*กรุณากดตกลงและบันทึกข้อมูลทุกครั้งหากมีการแก้ไข

ในหน้าเดียวกันนี้ ร้านยังสามารถตั้งระยะเวลาจัดเตรียมสินค้า รวมถึงวันหยุดร้านค้าได้ด้วยค่ะ