ตั้งค่าใบกำกับ

กรณีร้านค้าเข้าระบบ Vat แล้ว สามารถตั้งค่าผู้ประกอบการและเปิดระบบใบกำกับภาษีได้ที่

  1. เข้าสู่หลังร้าน
  2. คลิกไอคอนรูปใบกำกับ
  3. ตั้งค่าใบกำกับ
  4. ตั้งค่าข้อมูลผู้ประกอบการ