บังคับลูกค้ากรอกข้อมูล ก่อนการสั่งซื้อ

ร้านสามารถตั้งค่าได้ว่าจะบังคับลูกค้ากรอกข้อมูลสั่งซื้อส่วนใดบ้าง เช่น อีเมล เบอร์โทร หรือทั้งสองส่วน เป็นต้น 

โดยตั้งค่าได้ที่

  1. เมนูเข้าสู่หลังร้าน
  2. ไปเมนูรายการสั่งซื้อ
  3. ตั้งค่าการสั่งซื้อ
  4. บังคับกรอกข้อมูล/เข้าสู่ระบบ
  5. บังคับการกรอกข้อมูลติดต่อ