คุณสามารถกำหนดรูปแบบการจัดส่งที่แตกต่างกันของสินค้าแต่ละชิ้น หรือเลือกกำหนดค่า จัดส่งเฉพาะสินค้า แยกพิเศษได้ผ่านระบบ LnwShop Pro โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วิธีตั้งค่าเงื่อนไขการ จัดส่งเฉพาะสินค้า #

เข้าสู่ระบบจัดการหลังร้าน > เมนูสินค้า > เลือกสินค้าที่ต้องการ > กดที่เมนูลัดทางขวามือ คลิกที่หัวข้อ “เงื่อนไขการจัดส่ง” เพื่อตั้งค่าตามต้องการ

เข้าสู่เมนูสินค้า จัดส่งเฉพาะสินค้า
เข้าสู่เมนูสินค้า จัดส่งเฉพาะสินค้า

คุณสามารถเลือก จัดส่ง-ไม่จัดส่ง สินค้าชิ้นที่ต้องการ โดยตั้งค่าเพิ่มเติมได้ดังนี้

  • เลือกจัดส่งสินค้าชิ้นนี้
  • เลือกไม่จัดส่งสินค้าชิ้นนี้

กรณีเลือกจัดส่งสินค้าชิ้นนี้ #

จะสามารถเลือกวิธีการจัดส่งสินค้าได้ 2 รูปแบบคือ

1. เลือกตามวิธีจัดส่งของร้าน คือ เลือกใช้งานเฉพาะขนส่งที่ต้องการได้ ซึ่งรายชื่อขนส่งที่แสดงให้เลือกใช้ จะยึดตามรูปแบบการจัดส่งที่คุณได้ตั้งค่าไว้ในระบบ

โดยคุณสามารถเลือกตั้งค่าได้ 3 แบบ คือ

  • Auto : ระบบจะยึดค่าใช้งานตามการตั้งค่ารูปแบบการจัดส่ง หากคุณตั้งค่าให้แสดงรูปแบบการขนส่งนี้ที่หน้าร้าน ระบบก็จะแสดงให้ลูกค้าเห็น แต่หากตั้งค่าซ่อนการแสดงผล ระบบก็จะไม่แสดงตัวเลือกการจัดส่งนี้
จัดส่งเฉพาะสินค้า Auto
บิลออนไลน์ Auto
  • จัดส่ง : ระบบจะแสดงรูปแบบการขนส่งนั้น ๆ โดยไม่อิงตามการตั้งค่ารูปแบบการจัดส่ง แม้ว่าคุณจะตั้งค่าซ่อนการแสดงผล แต่ระบบก็จะแสดงรูปแบบการขนส่งนี้เป็นตัวเลือกให้ลูกค้าเห็น เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าชิ้นนี้
จัดส่งเฉพาะสินค้า จัดส่ง
บิลออนไลน์ จัดส่ง
  • ไม่จัดส่ง : ระบบจะไม่แสดงรูปแบบการขนส่งนั้น ๆ ในตัวเลือกการจัดส่งเฉพาะสินค้าชิ้นนี้
จัดส่งเฉพาะสินค้า ไม่จัดส่ง
บิลออนไลน์ ไม่ส่ง

2. เลือกจัดส่งแยกพิเศษ เป็นการกำหนดค่าจัดส่งแยกพิเศษเฉพาะสินค้าชิ้นนี้

ใช้สำหรับสินค้าที่มีขนาดหรือน้ำหนักมากกว่าปกติ ที่คุณต้องการบวกค่าส่งแยกพิเศษ เมื่อมีการสั่งซื้อรวมกับสินค้าชิ้นอื่น ๆ ระบบจะบวกค่าส่งแยกพิเศษของสินค้าชิ้นนี้เข้าไปในตะกร้าให้อัตโนมัติ หรือในกรณีที่ลูกค้ากดสั่งเฉพาะสินค้าชิ้นนี้ในตะกร้า ค่าจัดส่งก็จะคิดตามที่คุณกำหนดแยกไว้

กำหนดค่าส่งแยกต่างหาก

 

กรณีเลือกไม่จัดส่งสินค้าชิ้นนี้ #

จะใช้ในกรณีที่สินค้าชิ้นนั้น ๆ เป็นสินค้าที่ไม่มีการจัดส่งทางขนส่งปกติ เช่น การส่ง Vourcher ทางอีเมล, การซื้อ-ขายผ่านหน้าร้าน ที่ต้องการใช้ระบบช่วยจัดการ Stock เป็นต้น

โดยระบบจะข้ามขั้นตอนการกรอกที่อยู่ขณะสั่งซื้อสินค้า หากตะกร้าสินค้านั้น มีสินค้าชิ้นนี้เพียงชิ้นเดียว หรือมีสินค้าชิ้นอื่น ๆ ที่ไม่จัดส่งเหมือนกัน

ไม่จัดส่ง

ทั้งนี้ หากคุณต้องการใช้งานฟีเจอร์ตั้งค่าการจัดส่งเฉพาะสินค้า
สามารถแจ้งทีมงาน LnwShop Pro เพื่อเปิดใช้งานได้เลยนะคะ

และถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติม ก็สามารถสอบถามทางทีมที่ปรึกษาธุรกิจ (LnwShop Pro) ของคุณ หรือคลิกที่นี่หากสนใจใช้งาน LnwShop Pro