เพิ่มสินค้าที่ไม่มีตัวเลือกแบบ

กรณีที่สินค้าเป็นสินค้าที่ไม่มีแบบหรือไม่ตัวเลือก สามารถเพิ่มได้ตามขั้นตอนนี้

  1. เมนูเข้าสู่หลังร้าน
  2. เมนูสินค้า
  3. กดไอคอน +เพิ่มสินค้า 
  4. กรอกรายละเอียดและบันทึก