เปิด-ปิด ร้านค้าชั่วคราว

  1. เข้าสู่หลังร้าน
  2. ไอคอนรูปเฟือง (ตั้งค่า)
  3. ค้นหาคำว่า เปิด-ปิด หรือเลื่อนลงมาในส่วนของ ทั่วไป
  4. จะเจอเมนูสำหรับเปิดปิดร้านค้าชั่วคราวค่ะ