เชื่อมต่อระบบแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify

LINE Notify แจ้งเตือนอะไรบ้าง #

LINE Notify จะเป็นการเชื่อมต่อกับ Lnw Accounts เพื่อรับการแจ้งเตือนได้ทั้งบัญชีของร้านค้า และบัญชีของผู้สั่งซื้อ โดยแบ่งการแจ้งเตือนตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

แจ้งเตือนร้านค้า

– เมื่อมีรายการสั่งซื้อใหม่

– เมื่อลูกค้าแจ้งโอนเงินผ่านฟอร์ม

– เมื่อลูกค้าสมัครตัวแทนจำหน่าย

แจ้งเตือนลูกค้า

– เมื่อคุณทำรายการสั่งซื้อ

– เมื่อร้านยืนยันยอดเงินที่หลังร้าน

– เมื่อร้านยืนยันจัดส่งที่หลังร้าน

วิธีเชื่อมต่อ LINE Notify #

1. ไปที่ Lnw.me > Login บัญชี Lnw เพื่อเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ Lnw Accounts

2. จากนั้นระบบจะพาไปยังหน้าบัญชีสมาชิก > ไปที่หัวข้อ ตั้งค่าบัญชี/เบอร์มือถือ > แจ้งเตือนผ่าน Line Notify

เชื่อมต่อ Line Notify

3. คลิก เพิ่มการเชื่อมต่อ และ Login บัญชีไลน์ > เลือกบัญชีที่ต้องการให้ส่งแจ้งเตือน โดยมี 2 รูปแบบ

  • 1-on-1 chat: เป็นการส่งแจ้งเตือนไปที่บัญชีไลน์ส่วนตัวของคุณ
  • Group Chat: สามารถเลือกกลุ่มแชทไลน์ที่ต้องการส่งแจ้งเตือน โดยหากเป็นการแจ้งเตือนแบบกลุ่ม คุณจำเป็นต้องเพิ่มบัญชี Line Notify เข้ากลุ่มแชทนั้น ๆ ด้วย จึงจะสามารถส่งแจ้งเตือนได้

เมื่อเรียบร้อยแล้วกด Agree and connect

เลือกบัญชีไลน์ที่เชื่อม

4. เมื่อเชื่อมต่อแล้ว หากกลับมาที่หน้าบัญชี Lnw.Me จะพบอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

เชื่อมต่อ Line Notify เรียบร้อย

5. หากมีรายการสั่งซื้อ คุณจะได้รับแจ้งเตือนผ่าน Line ตามภาพตัวอย่าง

Line Notify 1-1
การแจ้งเตือนบัญชีส่วนตัว
Line Notify Group
การแจ้งเตือนแบบกรุ๊ปแชท