[V2] คู่มือการตั้งค่า Welcome Popup

วิธีการตั้งค่า Welcome Popup หน้าร้านค้า LnwShop

1. เมื่อเข้าสู่หน้าร้านค้า คลิกตกแต่งร้านค้าผ่าน LnwTools


2. คลิกจัดการหน้าทั้งหมด


3. คลิกปุ่ม “ตั้งค่า / เรียกดู” สำหรับกล่อง Popup ต้อนรับ


4. Welcome Popup จะแสดงขึ้น พร้อมให้ตั้งค่าปรับแต่งทันที