ตั้งค่าแสดงราคาก่อน VAT ที่หน้าร้าน

1. เข้าสู่ระบบหลังร้าน LnwShop

2. ไปที่เมนู ระบบใบกำกับภาษี (Tax Invoice)

เมนู Tax Invoice - แสดงราคาก่อน VAT

3. เลือกแสดงราคาก่อน VAT ที่หน้าร้าน โดยคุณสามารถเปิดสวิตซ์ตัวเลือกให้เป็นสีฟ้า เพื่อเปิดแสดงราคาสินค้าก่อน VAT ให้แสดงที่หน้าร้าน และในกรณีที่ต้องการปิดการแสดงผล ก็สามารถเข้ามากดปิดสวิตซ์ที่นี่ได้เช่นเดียวกัน

ตั้งค่าแสดงราคาก่อน VAT

4. จากนั้น กดบันทึก เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง

หลังจากที่บันทึกเรียบร้อยแล้ว ที่หน้าสินค้าจะแสดงราคาที่ยังไม่รวม VAT ดังภาพตัวอย่าง

ตัวอย่างการ แสดงราคาก่อน VAT ที่หน้าร้าน
[ตัวอย่างการ แสดงราคาก่อน VAT ที่หน้าร้าน]