การเชื่อมต่อสินค้าระหว่าง Lazada กับ LnwShop คุณสามารถปรับแก้ไขรหัสสินค้า (SKU) ก่อนเริ่มทำการเชื่อมต่อได้ 2 รูปแบบ คือ

วิธีปรับแก้ไขรหัสสินค้าบน Lazada #

สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

1. เข้าสู่ระบบ Lazada Seller Center > เมนู สินค้า > จัดการสินค้า

2. เลือกสินค้าที่ต้องการแก้ไขรหัสสินค้า > กด แก้ไข ทางขวามือ

จัดการสินค้า - แก้ไขรหัสสินค้า lazada

3. ไปที่หัวข้อ ราคา สต็อกสินค้า และตัวเลือกย่อย > แก้ไขรหัสสินค้าให้ตรงกับ LnwShop ที่ช่อง การรวมกลุ่มสินค้า

4. เรียบร้อยแล้ว กด ยืนยัน

แก้รหัส (ที่ช่องการรวมกลุ่มสินค้า) - แก้ไขรหัสสินค้า lazada

 

วิธีปรับแก้ไขรหัสสินค้าผ่านไฟล์ Excel #

สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

1. เข้าสู่ระบบ Lazada Seller Center  > เมนูสินค้า > คลิก จัดการสินค้า

2. คลิก จัดการหลายรายการ > เลือก แก้ไขสินค้าหลายรายการ

-จัดการสินค้า-_-จัดการหลายรายการ-_-แก้ไขรายการสินค้าหลายรายการ lazada

3. ไปที่หัวข้อ 1. ส่งออกและแก้ไขไฟล์ Excel

4. เลือก สินค้าทั้งหมด หรือ เลือก สินค้าหมวดหมู่เฉพาะ

5. เลือก จำนวนสต็อกและสินค้า เพื่อแก้ไขรหัสสินค้า

6. กดปุ่ม ส่งออกไฟล์ Excel

ส่งออกไฟล์ _ เลือกข้อมูล _ ส่งออกไฟล์ lazada

7. เปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา > ไปที่คอลัมน์ การรวมกลุ่มสินค้า เพื่อแก้ไขรหัสสินค้าให้ตรงกับ LnwShop

แก้ในไฟล์ Excel _ การรวมกลุ่ม lazada

8. เรียบร้อยแล้ว กดบันทึกไฟล์ Excel > กลับไปที่หน้า แก้ไขสินค้าหลายรายการ > หัวข้อ 2. อัปโหลดไฟล์ Excel

9. คลิก เลือกไฟล์ Excel หรือลากไฟล์มาวาง

อัปโหลดไฟล์ _ เลือกไฟล์ lazada

ตัวอย่างสินค้าที่แก้ไขรหัสสินค้าผ่าน Excel เรียบร้อยแล้ว