กำหนดค่าจัดส่งสำหรับพื้นที่ห่างไกล

คุณสามารถกำหนดค่าจัดส่งสำหรับพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้ระบบคำนวณค่าส่งที่เรียกเก็บกับลูกค้าเพิ่มเติม จากการตั้งค่ารูปแบบการจัดส่งปกติได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การกำหนดค่าจัดส่งสำหรับพื้นที่ห่างไกล

คุณสามารถไปที่

  1. เมนูขนส่ง
  2. คลิกตั้งค่า รูปแบบการจัดส่ง | LnwExpress
  3. เพิ่ม รูปแบบการจัดส่ง (หรือแก้ไขรูปแบบขนส่งเดิมที่ตั้งค่าไว้แล้ว) พร้อมเลือกขนส่งที่ต้องการ และกำหนดข้อมูลต่างๆ ทั้งนี้ หากคุณต้องการกำหนดค่าส่งในพื้นที่ห่างไกลเพิ่มเติม ให้ไปที่หัวข้อ ค่าจัดส่งสินค้าสำหรับพื้นที่ห่างไกล ของขนส่งรูปแบบนั้น และเปิดสวิตช์เมนูเป็นสีฟ้า จากนั้นทำการตั้งค่าข้อมูลทั้งหมด 2 ส่วน ดังนี้
ตั้งค่ารูปแบบการจัดส่ง
ตั้งค่า พื้นที่ห่างไกล
[ตัวอย่างหน้าตั้งค่ารูปแบบการจัดส่ง ในส่วนการคิดค่าจัดส่งพื้นที่ห่างไกล]

1. กำหนดพื้นที่ห่างไกล สามารถเพิ่มพื้นที่ได้ 2 รูปแบบ คือ

  • เพิ่มพื้นที่ห่างไกลด้วยตนเอง โดยกรอกรหัสไปรษณีย์ที่ต้องการ พร้อมเลือกจังหวัดและเขตของรหัสไปรษณีย์นั้น และหากต้องการเพิ่มพื้นที่สามารถคลิกเมนู + หรือคลิกเมนู – เพื่อทำการลบพื้นที่ที่สร้างไว้ได้
  • เพิ่มพื้นที่จากข้อมูลตั้งต้นของแต่ละขนส่ง ซึ่งตอนนี้มี 4 ขนส่ง ได้แก่ Kerry Express, Flash Express, Ninja Van และ Best Express ทั้งนี้ หากขนส่งมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลพื้นที่ห่างไกล คุณจำเป็นต้องมาอัพเดทข้อมูลพื้นที่ให้เป็นข้อมูลล่าสุด ผ่านระบบจัดการ (โดยกดแก้ไขรูปแบบขนส่งที่ตั้งค่าไว้ > เลือกเพิ่มหรือลบพื้นที่ตามต้องการ และบันทึก)
เพิ่ม พื้นที่ห่างไกล

2. คิดค่าส่งเพิ่มเติม คุณสามารถกรอกจำนวนเงินที่ต้องการได้ หากมีลูกค้าสั่งซื้อสินค้า และกรอกข้อมูลที่อยู่เป็นตามพื้นที่ที่คุณระบุไว้ ระบบจะทำการคิดค่าส่งเพิ่มเติม โดยบวกจากค่าจัดส่งสินค้าปกติที่ตั้งค่าไว้ในรูปแบบการจัดส่งนั้น

ค่าค่าส่ง พิ้นที่ห่างไกล

เมื่อตั้งค่าข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สามารถกด ตกลง และทำการบันทึก เพื่อให้ระบบนำข้อมูลไปแสดงผลที่หน้าเว็บไซต์ร้าน LnwShop  สำหรับรองรับการสั่งซื้อของลูกค้าได้เลยค่ะ

การคิดค่าจัดส่งสำหรับพื้นที่ห่างไกล จะสามารถตั้งค่าได้เมื่อคุณเลือกพื้นที่จัดส่งเป็น ทั่วประเทศ, ต่างจังหวัด หรือกำหนดเองเท่านั้น