ตั้งค่าเริ่มต้นข้อมูลสินค้า

ร้านสามารถกำหนดค่าเริ่มต้นข้อมูลสินค้าได้ โดยจะทำให้ไม่ต้องพิมพ์หรือใส่ข้อมูลใหม่ทุกครั้งที่เพิ่มสินค้าโดยไปที่ 

  1. เข้าสู่หลังร้าน
  2. เมนูสินค้า
  3. ตั้งค่าคลังสินค้า
  4. ค่าเริ่มต้นของข้อมูลสินค้า (สำหรับเป็นค่าตั้งต้นที่กรอกข้อมูลให้ทันทีเมื่อกดเพิ่มสินค้าใหม่)
  5. กดไปหน้าตั้งค่าเริ่มต้น
  6. กรอกข้อมูลตามช่องต่างๆที่ต้องการให้เป็นค่าตั้งต้นเสมอ
  7. บันทึก