วิธีต่ออายุรายการสั่งซื้อที่หมดอายุ

การตั้งเวลาหมดอายุของรายการสั่งซื้อ #

ร้านค้าสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ที่

 1. ระบบหลังบ้าน
 2. ตั้งค่า
 3. การสั่งซื้อ
 4. วันหมดอายุใบสั่งซื้อ
 5. เลือกเปิดใช้งานได้เลย!

ต่ออายุรายการสั่งซื้อ

วิธีต่ออายุรายการสั่งซื้อ ที่หมดอายุไปแล้ว #

ร้านค้าสามารถเปิดใช้งานระบบ และตั้งเวลาหมดอายุใบสั่งซื้อเป็นรายวัน หรือชั่วโมงก็ได้ ซึ่งหากรายการสั่งซื้อไหน ที่ไม่มีการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด ระบบก็จะทำการยกเลิกรายการนั้น ๆ ให้โดยอัตโนมัติ และเมื่อรายการถูกยกเลิก สินค้าที่ถูกจองจะถูกคืนกลับสู่คลังสินค้าที่ซื้อได้ (สำหรับสินค้าที่เปิดใช้ระบบคำนวณคลังสินค้าเท่านั้น)

และในกรณีที่ร้านค้าเปิดใช้งานระบบยกเลิกใบสั่งซื้อเอาไว้ แต่มีรายการสั่งซื้อที่ลูกค้าต้องการขอต่ออายุเพื่อชำระเงิน ร้านค้าก็สามารถทำการต่ออายุให้ลูกค้าได้

ต่ออายุรายการสั่งซื้อ

โดยทำตามวิธีการด้านล่างนี้

 1. เข้าสู่หลังร้าน > ไปที่เมนู สั่งซื้อ
 2. เลือกรายการสั่งซื้อที่ต้องการต่ออายุ
 3. คลิกปุ่ม ต่ออายุ ในหัวข้อใบสั่งซื้อ
 4. ระบบจะแสดงหน้าตั้งเวลาต่ออายุ
 5. เลือกรูปแบบการต่ออายุที่ต้องการ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบด้วยกัน คือ
  1. ต่อวันหมดอายุ ต่ออายุนับจากเวลา ณ ขณะนั้น
  2. กำหนดเอง กำหนดวันและเวลาที่หมดอายุขึ้นมาใหม่
  3. ไม่มีกำหนด ปรับใบสั่งซื้อเป็นไม่มีวันหมดอายุ
 6. จากนั้นกดบันทึก

เพียงเท่านี้ รายการสั่งซื้อที่หมดอายุไปแล้ว ก็จะสามารถกลับมาใช้งานได้ และเมื่อต่ออายุแล้ว ร้านค้าต้องไม่ลืมแจ้งลูกค้าให้ชำระเงิน และเข้ามาแจ้งชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้ด้วยนะคะ