[V3] วิธีตั้งค่าการกรองสินค้าผ่าน Lnw Editor (ค้นหาสินค้า)

คุณสามารถตั้งค่าการแสดงสินค้าบนเว็บไซต์รูปแบบใหม่ของ LnwShop V3  ให้แสดงสินค้าหลากหลายชิ้น หรือแสดงสถานะสินค้า (มาใหม่, แนะนำ, ขายดี ฯลฯ) ผ่านเครื่องมือตกแต่งหน้าเว็บ Lnw Editor โดยสามารถตั้งค่าข้อมูลต่าง ๆ ได้ดังนี้

วิธีเพิ่ม ProductSection / ProductTab และตั้งค่าการ กรองสินค้า #

คุณสามารถเพิ่มสินค้าให้แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ได้ทำตามขั้นตอนดังนี้

1. กดที่โปรไฟล์ของคุณมุมบนด้านขวา > ตกแต่งหน้าร้าน

กรองสินค้า - เพิ่มProductSection

2. การเพิ่ม Section คลิกที่ปุ่ม + เพิ่ม ด้านล่าง หรือกดปุ่ม + สีเขียว ตรง Website ด้านขวามือ

กรองสินค้า - เพิ่มProductSection

3. จากนั้นเลือกเพิ่ม ProductSection / ProductTab เป็นการแสดงสินค้าบนหน้าเว็บ

กรองสินค้า - เพิ่มProductSection

4. หลังจากเลือกประเภทของ Section ได้แล้ว จะมี Preset การจัดวางให้เลือก คุณสามารถลองคลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการใช้งานได้เลย

5. กดปุ่ม “ยืนยันเพิ่ม”

กรองสินค้า - เพิ่มProductSection

หลังจากทำการเพิ่ม ProductSection / ProductTab เรียบร้อยแล้ว ทางด้านซ้ายจะแสดงฟิลด์ต่าง ๆ สำหรับแก้ไข Section นี้ ส่วนด้านขวาจะแสดงผล Section Product ที่เพิ่มเข้ามา

แถบกรองข้อมูลสินค้า

 

เมนูตั้งค่าตัว กรองสินค้า #

ตัว กรองสินค้า
 1. หมวดหมู่สินค้า : เลือกแสดงหมวดหมู่สินค้าทั้งหมด หรือเลือกแสดงเฉพาะหมวดหมู่ของสินค้านั้น ๆ เช่น เลือกหมวดหมู่สินค้า “Body Care” ให้แสดงในส่วนนี้เท่านั้น
 2. แสดงสินค้าในหมวดย่อยด้วย : กดปุ่มเปิด – ปิด เพื่อเลือกแสดงหมวดหมู่ย่อยที่อยู่ภายในหมวดหมู่สินค้าที่เลือกกรองไว้ในที่ข้อ 1.
 3. Tag สินค้า : กล่องใส่ Tag สินค้า จะใส่ได้ 1 Tag เท่านั้น เช่น ใส่ Tag คำว่า “skincare” สินค้าที่มี Tag คำนี้จะถูกดึงให้มาแสดงผลที่หน้าเว็บทั้งหมด (จำเป็นต้องใส่ Tag ที่สินค้าระบบหลังร้าน)
  หมายเหตุ : หากมีการกำหนดตัวกรองหมวดหมู่ร่วมด้วย ระบบจะแสดงสินค้าของ Tag เฉพาะหมวดหมู่ที่เลือกไว้เท่านั้น เช่น สินค้า Tag “skincare” ที่อยู่ในหมวด “Body Care”
 4. แสดงสินค้า : สามารถเลือกแสดงได้ 2 รูปแบบคือ
  • แสดงสินค้าทั้งหมด
  • แสดงสินค้าเฉพาะที่มีจำหน่ายเท่านั้น
 5. สถานะสินค้า : สามารถเลือกแสดงสินค้าตามสถานะที่ต้องการได้ เช่น สินค้ามาใหม่, สินค้าแนะนำ, สินค้าขายดี หรือสินค้าลดราคา
  หมายเหตุ : สินค้าที่จะแสดงในส่วนนี้จะต้องถูก ตั้งค่าสถานะสินค้า ที่ระบบจัดการหลังร้านก่อน
 6. จัดเรียงตาม : สามารถเลือกได้ว่าต้องการให้จัดเรียงสินค้าแบบใด
  • Default ดึงค่าสินค้าจากระบบหลังร้านมาแสดงผล
  • สินค้าที่ลงล่าสุด ดึงค่าสินค้าที่ลงข้อมูลล่าสุดมาแสดงผล
  • ขายดีที่สุด ดึงค่าสินค้าที่มีสถานะขายดีที่สุดมาแสดงผล

 

การเพิ่มหมวดหมู่ เพิ่มสินค้า และตั้งค่าสถานะของสินค้า #

การตั้งค่ากรองสินค้าที่หน้าเว็บ ProductSection / ProductTab คุณจำเป็นต้องเพิ่มข้อมูลสินค้าที่ระบบจัดการหลังร้านก่อน โดยแยกประเภทตามหมวดหมู่สินค้า พร้อมใส่รายละเอียด และตั้งค่าสถานะสินค้าให้เรียบร้อย ซึ่งสามารถเพิ่มหมวดหมู่สินค้า และตั้งค่าสถานะสินค้าได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

การเพิ่มหมวดหมู่สินค้า #

เพิ่มหมวดหมู่
 1. เข้าสู่ระบบจัดการหลังร้าน > เมนูสินค้า นำเม้าส์ไปชี้เพื่อให้ระบบแสดงเมนูเพิ่มเติม และกด “เพิ่มหมวดหมู่”
 2. จากนั้นทำการเพิ่มหมวดหมู่ใหม่ พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
 3. กดปุ่ม “บันทึกและเพิ่มอีก” หรือปุ่ม “บันทึก” เพื่อสร้างหมวดหมู่สินค้า

การเพิ่มสินค้า #

หลังจากทำการเพิ่มหมวดหมู่สินค้าเรียบร้อยแล้ว สามารถเพิ่มสินค้าเข้าไปยังหมวดหมู่ที่สร้างไว้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

เพิ่มสินค้า
เพิ่มสินค้า
 1. เข้าสู่ระบบจัดการหลังร้าน > เมนูสินค้า นำเม้าส์ไปชี้เพื่อให้ระบบแสดงเมนูเพิ่มเติม และกด “เพิ่มสินค้า”
 2. จากนั้นทำการ “เพิ่มสินค้า” (มีแบบเดียว หรือมีตัวเลือกแบบ เช่น มีหลายสี, หลายไซส์) พร้อมกรอกรายละเอียดสินค้าให้ครบถ้วน (ราคาสินค้า, ภาพสินค้า, รายละเอียดต่าง ๆ)
 3. กดปุ่มเปิด “Edit Mode” เพื่อใส่จำนวนคลังสินค้า และข้อมูลอื่น ๆ
 4. เลือกหมวดหมู่สินค้า & Tag เพื่อแยกประเภทสินค้า
  หมายเหตุ : การใส่หมวดหมู่และ Tag ส่วนนี้เพื่อเป็นการกรองสินค้า ที่จะแสดงผลบนหน้าเว็บ ProductSection / ProductTab
 5. กดปุ่ม “บันทึกและเพิ่มอีก” หรือปุ่ม “บันทึก” เพื่อเพิ่มสินค้า

ตั้งค่าสถานะของสินค้า #

สถานะของสินค้าสามารถตั้งค่าได้ 3 สถานะ คือ สินค้าแนะนำ, สินค้าขายดี และสินค้ามาใหม่ นอกจากนี้สินค้าที่ถูกตั้งค่าสถานะไว้เรียบร้อยแล้ว เมื่อกดกรองสินค้าที่หน้าเว็บ ProductSection / ProductTab สินค้านั้น ๆ จะแสดงผลตามสถานะที่เลือกได้ไว้ทันที