SEO คืออะไร ?

SEO หรือ Search Engine Optimization คือการทำให้เว็บไซต์ของเรามีโอกาสติดอันดับของ Search Engine เช่น Google เป็นต้น ซึ่งการที่จะทำให้เว็บไซต์ของเรานั้นมีอันดับที่ดีขึ้นนั้นมีปัจจัยต่างๆ มากมาย ซึ่งสามารถแยกได้เป็น 2 ประเภทคร่าวๆ ดังนี้

ปัจจัยจากภายใน นั่นคือ เนื้อหาของเว็บไซต์ ที่จำเป็นต้องเขียนให้ตรงกับคำค้นหาที่ต้องการให้ได้มากที่สุด พร้อมกับต้องอัพเดทเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ปัจจัยภายในนี้เป็นส่วนที่สำคัญและเป็นส่วนหลักของผลการค้นหาเลยทีเดียว เว็บร้านค้าที่มีเนื้อหาที่ดี ไม่จำเป็นต้องทำ SEO ก็สามารถติดอันดับ 1 ได้ แต่ถ้าหากรู้หลักของ SEO ด้วยแล้วก็จะยิ่งทำให้ติดอันดับได้เร็วและง่ายขึ้นนั่นเอง 

ปัจจัยจากภายนอก นั่นคือ จำนวนลิงก์ที่ชี้เข้ามายังร้านค้าออนไลน์หรือเว็บของเรา ซึ่งถ้าหากเว็บไซต์ที่ชี้เข้ามาหาร้านค้าคุณนั้น เป็นเว็บยอดนิยม (ค่า PR สูง) ด้วยแล้ว ยิ่งส่งผลดีต่อร้านคุณ ข้อความใน Link นั้นก็ต้องมีความหมายและสื่อถึงร้านค้าของคุณด้วย หลีกเลี่ยงการใช้คำในลิงก์เพียงแค่ “คลิกที่นี่” พร้อมกับลดจำนวนลิงก์ออกนอกเว็บไซต์ด้วย
 
ส่วนการตั้งค่า seo ที่นอกเหนือจากเรื่องเนื้อหา ,บทความ แล้วนั้น สามารถตั้งค่าได้ที่  
  1. เข้าสู่หลังร้าน
  2. โปรโมทและการตลาด
  3. ตั้งค่า seo
  4. ตั้งค่า Title, Description, Keywords 
  5. บันทึก

นอกจากนี้ทางเรายังมีเมนู seo checklist เพื่อช่วยให้ร้านค้าสมารถรีเช็คได้ว่าการทำ seo นั้นเพียงพอแล้วหรือควรปรับตรงไหนเพิ่มเติม ที่

  1. เข้าสู่หลังร้าน
  2. โปรโมทและการตลาด
  3. seo checklist ค่ะ 
อย่างไรก็ตามการทำ seo นี้เป็นเพียงการเพิ่มโอกาสที่จะติดคำค้นหาเท่านั้น สุดท้ายแล้วการเก็บข้อมูลและแสดงผลก็ขึ้นกับทาง google ดำเนินการและประมวลผลเองโดยตรงค่ะ