ดูสรุปรายการใบเสร็จ และรายงานภาษีขาย

การดูสรุปรายการใบเสร็จ และรายงานภาษีขาย

ร้านค้าสามารถดูข้อมูลการแจกแจงมูลค่าสินค้าก่อนภาษีและภาษีขาย ของแต่ละรายการใบเสร็จได้ โดย

  1. ไปที่ระบบหลังร้าน LnwShop
  2. คลิกเมนู ใบกำกับ
  3. หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ของแต่ละเดือน ก็สามารถคลิกดาวน์โหลดรายงานภาษีขาย หรือคลิกดาวน์โหลดรายการใบเสร็จรับเงินได้เลย
#13 หน้ารวมใบเสร็จ Tax Invoice