[LnwShop Pro] Export – Import เพื่อเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลสินค้า

เครื่องมือ Export – Import ข้อมูลสินค้า เหมาะสำหรับใช้ในกรณีที่คุณต้องการแก้ไข หรือเพิ่มสินค้าจำนวนมากในครั้งเดียว โดยจัดการข้อมูลผ่านไฟล์ Excel และ Upload ไฟล์เข้ามาที่ระบบจัดการ LnwShop Pro ดังนี้

Export Template สำหรับเพิ่ม / สร้างสินค้าใหม่ #

 1. เข้าไปที่ระบบจัดการ LnwShop Pro > เมนู สินค้า
 2. เลือกสินค้า อย่างน้อย 1 ชิ้น (หากเคยลงสินค้าไว้ในระบบแล้ว เลือกชิ้นที่ต้องการดูข้อมูลเป็นตัวอย่างได้เลย แต่ถ้ายังไม่เคยมีสินค้าในระบบ ให้เลือกสินค้าตัวอย่าง)
 3. คลิกที่ปุ่ม Export ที่แถบเมนูจัดการด้านบน (ตามรูป)
Export - Import
 1. คลิกที่ Export สำหรับ เพิ่ม (ค่าเริ่มต้นของไฟล์จะมีหัวข้อ รหัสสินค้า / ชื่อสินค้า / หมวดหมู่ / ประเภท / ราคา) หากต้องการเพิ่มหัวข้ออื่น ๆ พร้อมกับการสร้างสินค้า สามารถเลือกหัวข้อที่ต้องการใส่ข้อมูล ก่อนกดปุ่ม Export สำหรับ เพิ่ม
 1. เปิดไฟล์ที่ Download จากระบบ และจัดการข้อมูลผ่านไฟล์ Excel ตามคำแนะนำในรูปภาพด้านล่าง
**เลข id ประเภทสินค้าสามารถ Download ได้ที่นี่ >>คลิก<<
 1. เมื่อปรับแก้ไขไฟล์เรียบร้อยแล้ว บันทึก และเตรียม Import ข้อมูลต่อไป

Export สินค้า เพื่อแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ #

 1. เข้าไปที่ระบบจัดการ LnwShop Pro > เมนู สินค้า
 2. เลือกสินค้าที่ต้องการแก้ไข
 3. คลิกที่ปุ่ม Export ที่แถบเมนูจัดการด้านบน (ตามรูป)
Export-Import
 1. เลือกเฉพาะหัวข้อที่ต้องการแก้ไข เมื่อครบแล้ว คลิกที่ Export สำหรับ แก้ไข
 1. แก้ไขหรือเพิ่มข้อมูลในไฟล์ Excel ตามต้องการ โดยคอลัมน์ที่ใช้อ้างอิงในการแก้ไขจะเป็นหัวข้อ Product Code (ห้ามลบคอลัมน์นี้) คอลัมน์อื่น ๆ ที่ไม่ได้ใช้งานสามารถลบออกได้ค่ะ
 2. เมื่อปรับแก้ไขไฟล์เรียบร้อยแล้ว บันทึก และเตรียม Import ข้อมูลต่อไป

Import ไฟล์เข้าระบบจัดการ LnwShop Pro #

 1. เมื่อจัดการไฟล์เรียบร้อยแล้ว เข้ามาที่เมนูสินค้า ในหน้าระบบจัดการสินค้าของ LnwShop Pro
 2. คลิกที่เมนู Import > กด อัพโหลดไฟล์ Excel > เลือก Upload ไฟล์ที่ต้องการ Import เข้าระบบ
Export-Import
คลิกที่ปุ่ม Import ในหน้าจัดการสินค้า
คลิก อัพโหลดไฟล์ Excel (จำนวนรายการที่ อัพโหลดต่อครั้ง ไม่ควรเกิด 1,000 รายการ)
 1. เมื่ออัพโหลดเรียบร้อย ระบบจะสรุปข้อมูลเบื้องต้นให้คุณตรวจสอบ และกดยืนยันเพิ่มสินค้า เมื่อกดยืนยันแล้ว ระบบจะทำการเพิ่มสินค้าให้คุณ หรือหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ระบบก็จะแจ้งว่าผิดพลาดในส่วนไหน ซึ่งหากคุณไม่สามารถแก้ไขได้ แจ้งทีมที่ปรึกษาของคุณเพื่อให้ช่วยแนะนำการแก้ไขได้เลย

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามทางทีมที่ปรึกษาธุรกิจ (LnwShop Pro) ของคุณ หรือคลิกที่นี่หากสนใจใช้งาน LnwShop Pro