ตั้งค่าแสดง/เพิ่ม หัวข้อข้อมูลสินค้า

ทางร้านสามารถเลือกแสดงหรือเพิ่มหัวข้อของข้อมูลสินค้าได้ด้วยตนเอง โดย

  1. เข้าสู่หลังร้าน
  2. เมนูสินค้า
  3. ตั้งค่าคลังสินค้า 
  4. หัวข้อ ข้อมูลสินค้า
  5. ปรับสวิตช์เพื่อซ่อน/แสดง หรือเพิ่มหัวข้อได้เลยค่ะ 
  6. บันทึก